Erstatning for tapt skolegang og barndom

Publisert: 13.01.2023

Jeg lurte på hvor jeg kan finne div søknadsskjema til å søke om tapt barndom/skolegang. Saken gjelder meg selv, vært i barnevernet fra jeg har 2-18, nå med ettervern som 20-åring. Jeg får hjelp til å lage søknad, legge ved dokumentasjon fra hele mitt liv. -Men spørsmålet er rett å slett hvor jeg kan sende inn søknad og hvilke papirer jeg bruker. Finner ikke noe på internett. -Vil helst slippe advokathjelp da jeg går på nav og ikke har råd.

Svar:

Normalt er det i slike tilfeller snakk om å fremme et krav mot den aktuelle kommunen som en mener har gjort noe feil. Det finnes ikke noe fast skjema for dette. Du kan sende inn et krav til kommunen selv, men jeg vil anbefale å innhente noe juridisk bistand. Disse sakene er dessverre ofte komplekse. Dersom du har krav på fri rettshjelp er det kun en egenandel som skal betales. For øvrig har statens sivilrettsforvaltning har et skjema for rettferdsvederlag fra Staten, men dette er kun ment som et "plaster på såret" og summen som kan gis er begrenset.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: