Etablering av investeringsselskap i Norge

Publisert: 07.01.2022

Jeg flyttet ut til et EØS-land for 30 år siden, og er ikke skattepliktig i Norge for utenlandske inntekter. Jeg eier leilighet i Norge, og betaler formueskatt på den. Totalt er jeg i Norge 2-3 uker i året. Om jeg etablerer et investeringsselskap i Norge for investeringer i aksjer som er på Oslo Børs, skulle dette på noen måte forandre mitt personlige skatteforhold til Norge? Etter hvert vil investeringsselskapet betale utbytte til meg. Vil dette utbyttet bli skattet i Norge?

Svar:

Du bør ta kontakt med advokat, som jobber spesialisert med skatterett. Det fremstår som uriktig at du skal betale formuesskatt om du ikke er skattepliktig i Norge. De øvrige spørsmål vil også trenge en nærmere gjennomgang.

Del denne artikkelen: