Skatteplikt

Innhold

Etablering av investeringsselskap i Norge

07. jan 2022 · spørsmål

Jeg flyttet ut til et EØS-land for 30 år siden, og er ikke skattepliktig i Norge for utenlandske inntekter. Jeg eier leilighet i Norge, og betaler formueskatt på den. Totalt er jeg i Norge 2-3 uker i året. Om jeg etablerer et investeringsselskap i Norge for investeringer i aksjer som er på Oslo Børs, skulle dette på noen måte forandre mitt personlige skatteforhold til Norge? Etter hvert vil investeringsselskapet betale utbytte til meg. Vil dette utbyttet bli skattet i Norge?

Les mer

Utbetaling av opptjente feriepenger ved jobbytte

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb i desember og har opptjent feriepenger gjennom hele året. Praksisen på mitt nåværende arbeidssted er at opptjente feriepenger blir utbetalt sammen med den siste lønningen. Av skattemessige årsaker har jeg spurt om å få utbetalt feriepengene i januar istedenfor. Arbeidsgiveren min har imidlertid gitt meg beskjed om at de ikke har lov til dette på grunn av utmelding i et lønnssystem. Stemmer det at jeg må få utbetalt feriepenger nå og ikke kan vente til neste år? Ved flere andre arbeidsforhold har dette vært mulig tidligere.

Les mer

Leie driftsmidler fra utlandet

13. okt 2020 · spørsmål

Om et firma leier ut driftsmidler fra utlandet til et norsk AS. Må den utenlandske bedriften betale skatt eller mva her?

Les mer

Skatt når man flytter tilbake til Norge

29. aug 2019 · spørsmål

Jeg har bodd i utlandet i snart 20 år og flyttet ut da jeg var 25. Har i den siste tiden tenkt på å flytte hjem til Norge dersom jeg kan finne en jobb. Jeg har allerede meldt både skattemessig utflytting og bosteds utflytting. Lurer på hvor enkelt eller vanskelig det er å flytte hjem til Norge igjen både i forhold hva jeg slags type søknader for hjemflytting skal til og hva som vil skje med formue i utenlandske banker i forhold til skatt?

Les mer

Skatt når man jobber for spansk arbeidsgiver

29. aug 2019 · spørsmål

Jeg er spansk statsborger men planlegger å flytte til Norge. Jeg vil fortsette å jobbe for min spanske arbeidsgiver (via nettet), og lurer på hvordan dette blir med skatt? Har forstått at jeg må skatte til Norge ettersom det er her jeg kommer til å bo fast. Skal jeg da skatte som arbeidstaker? Eller må jeg opprette norsk enkeltmannsforetak? Eller er det mulig å være frilanser?

Les mer

Lovlig reklame på nettside

26. jun 2019 · spørsmål

Vi er en gjeng på 3 som har opprettet en nettside fantasyspeideren.com. Her legger vi ut tips og råd til personer som spiller spillet Fantasy Eliteserien på nett. Vi har kommet i kontakt med spillselskapet Bettson som ønsker å sponse oss, mot av vi gjør tjenester for de. De ønsket at vi endret nettsiden fra .no til .com. Det førte oss til spørsmålet -er det lovlig å motta penger fra Betsson på denne måten, til en norsk konto?

Les mer

Skattereduksjon pga tap på aksjer

08. apr 2019 · spørsmål

Jeg har jobbet i Frankrike siden april 2018. I forhold til tap av aksjer har jeg ca. 120 000 i fremførbart underskudd på skattemeldingen. Siden lønnen min fra Frankrike er skattet der, virker det som om at det fremførbare underskuddet blir forskjøvet til året etter. Så jeg får altså 0 kroner i skattefradrag og tjener ikke i Norge. Er det ingen måte å bruke dette underskuddet? Eventuelt få pengene utbetalt?

Les mer

Skatte av forskudd på arv

01. aug 2018 · spørsmål

Mine foreldre skal hjelpe min bror med egenkapital på ca 500 000 kr i forbindelse med huskjøp. For å gjøre det likt, ønsker de å gi meg samme sum som forskudd på arv. Er det noen regler for hvor mye som kan føres over til meg uten å måtte skatte for det? Eller kan de føre over så mye de måtte ønske?

Les mer

Selge fritidseiendom skattefritt

28. jun 2018 · spørsmål

Jeg arvet en fritidsbolig i Risør etter min mors bortgang i 2011 og har et spørsmål relatert til arv, skatt, bruksrett og råderett. Hennes ektefelle (min stefar) har en livsvarig, men ikke eksklusiv, bruksrett, men han ønsket aldri å bruke eiendommen videre og har ikke brukt den siden min mors bortgang. Bruksretten ble derfor annullert i 2016. Det sies at en skal eie og råde over en bolig i 5 år før denne kan selges skattefritt. Når kan jeg selge boligen skattefritt?

Les mer

Brøytefirma driver svart

05. jun 2018 · spørsmål

Vårt sameie har kommet i en knipe. En muntlig avtale angående snørydding ble inngått i vinter. Nå viser det seg at tjenesteyteren krever svart betaling. Dette er noe sameiet selvsagt ikke kan godta. Samtidig er vi fullstendig prisgitt denne brøyteren for å holde veien åpen neste vinter. Har vi noen muligheter til å komme unna denne knipa og samtidig ha håp om brøyting neste vinter? Har lest om nettolønn, men vi er jo ikke arbeidsgiver i den forstand - så får det ikke helt til å gå opp.

Les mer

Skatt – manglende kunnskap om skattereglene er ingen unnskyldning

05. aug 2015 · artikkel

Utgangspunktet er at du som skattebetaler alltid skal gi korrekte og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. At du har gjort så godt du kunne, er ingen unnskyldning hvis ligningsmyndighetene mener at de mangler opplysninger, eller at du har gitt feilaktig informasjon. Det er ditt ansvar å holde deg orientert om hvilke regler som gjelder. Alder, sykdom […]
Les mer

Skatteplikt – utreise medfører ikke opphør av skatteplikt

05. aug 2015 · artikkel

Har du bodd i Norge i ti år og flytter permanent til utlandet, er du skattepliktig til Norge i de tre påfølgende årene etter at du emigrerte. Samtidig må du i de aller fleste tilfeller betale skatt i det landet der du bor og jobber. Advokatenes råd er å planlegge en utflytting i god tid. […]
Les mer