Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 09.08.2022

Er aleneforsørger til 2 barn på 17 år og mottar ikke farsbidrag. (Har de 100 % da de ikke har eller har hatt noe samvær med far). Far betaler ikke farsbidrag og NAV forskutterer heller ikke farsbidrag til meg da de sier inntekten min er for stor. Bor alene, eier eget hus og tjente i fjor 539 000,- Stemmer det at jeg ikke har krav på noe? Sliter fryktelig med å få alt til å gå rundt og har stadig huset på tvangssalg. Dette sliter meg fullstendig ut psykisk. Kan jeg gjøre noe?

Svar:

Inntektsgrensen for bidragsforskudd er på kr. 563 200 (gjelder fra 1. juli 2022). Merk at også barnetrygden og kapitalinntekt regnes med, ikke kun ordinær lønnsinntekt.

Bidragsforskuddet er behovsprøvd og beregnes ut fra samlet inntekt i husstanden. Det vil si at om du er samboer eller gift, så er det begges inntekt som legges til grunn.

Dersom du bor alene vil du med oppgitt inntekt havne i kategorien redusert bidragsforskudd, som gir kr. 880,- pr mnd. pr barn.

Jeg antar at du har fått et vedtak fra NAV, dette kan du påklage om du mener de har gjort feil. Det skal fremgå av vedtaket hvilke grunnlagstall de har benyttet for vedtaket.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: