Får ikke barnebidrag når far er i fengsel

Publisert: 06.03.2023

Jeg er alene med tre barn på 2 år, 4 år og 10 år. Far har ingen samvær. Jeg søkte om barnebidrag gjennom NAV september 2021, da var far i jobb. I oktober 2021 gjorde far noe ulovlig og havnet i fengsel og vil være i fengsel i flere år. Da søknaden om barnebidrag var ferdig behandlet hos NAV ble bidraget satt til 0 kr, dette fordi man ikke er bidragspliktig når man er i en institusjon. Føler at barna og jeg blir straffet økonomisk for noe han har gjort. Er dette riktig?

Svar:

Når far ikke har lønnsinntekt vil han ikke ha bidragsevne, det er hans faktiske økonomiske situasjon som er lagt til grunn ved NAVs vurdering av bidraget.

Barnebidrag fastsettes ved at det beregnes hva det koster å forsørge barna, man vurderer foreldrene og barnas inntekt, samt hvor mye samvær den bidragspliktige har med barna. Når far ikke har noen skattbar inntekt har han ikke bidragsevne. Bidraget blir da satt til 0,-.

Du kan ha krav på bidragsforskudd fra NAV, dette kan NAV veilede deg på.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: