Får ikke forfremmelse pga statsborgerskap

Publisert: 30.05.2023

Jeg er ansatt i et petroleumsselskap. Jeg har et norsk og et russisk statsborgerskap. Mine foreldre bor i Russland, mens jeg har bodd i Norge siden 2005. Jeg er gift med en nordmann, vi har felles barn. Ved årsskifte 2021/22 fikk jeg et tilbud om å få opplæring for en chief of staff rolle (en rolle i bedriftens vaktordning) i bedriftens emergency response team. I mars 2022 stoppet arbeidsgiver min opplæring pga. min russiske bakgrunn og foreldre. Er dette lovlig diskriminering?

Svar:

Nei. Det du beskriver er ulovlig diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: