Får ikke mer lønn til tross for ny stillingskode

Publisert: 13.02.2023

Jeg ble internt overført juli 2022. I arbeidsavtalen er spesifisert stillingskode 1225 til bedømming til stillingskode 1183 er ferdig (24. oktober). Allikevel ble jeg overført til stillingskode 1113 i juli. Jeg har nå fått tilbud om kontrakt på 1183 nivå uten lønnsendring selv om opprykk til 1183 forsker fra lavere stillingskode ifølge lokal lønnspolitikk utløser 6 lønnstrinn. Kan de overføre meg til stillingskode 1113 uten ny arbeidskontrakt? Er arbeidskontrakt ulovlig? Har jeg krav på ny lønn?

Svar:

Jeg har litt lite opplysninger, men dersom det foreligger et avtalt lønnssystem som gir rett til lønnsopprykk ved endring av stillingskode, må arbeidsgiver ha en saklig begrunnelse dersom du ikke skal gis slikt lønnsopprykk. Om du nå er ansatt i en ny stilling, med annen stillingstittel og nye ansvarsområder, er det naturlig å inngå ny arbeidskontrakt. Om endringen først og fremst er opprykk på lønnsstigen basert på at du har tilegnet deg ny kompetanse, er det ikke samme behov for å inngå en ny arbeidskontrakt. I forhold til riktig innplassering på lønnsstigen, er min anbefaling å kontakte arbeidsgiver for å be om en vurdering av om du er riktig innplassert.

Del denne artikkelen: