Får ikke utbetalt overtid

Publisert: 14.11.2023

Jeg får ikke betalt får overtid, og har heller ikke hatt tilgang på timelister (ca 1 år i stillingen). Jeg har ikke overtid nevnt i kontrakten min, så jeg går da utifra at det er AML/tariff som bestemmer dette? Er utelatt betaling av overtid brudd på min arbeidskontrakt er spørsmålet. Da jeg ikke ønsker å arbeide under slike forhold lenger..

Svar:

Det er riktig forstått. Hvis du har tariffavtale som gir deg bedre rettigheter enn arbeidsmiljøloven, så gjelder denne. Hvis ikke er det arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) som gir deg rett til å få utbetalt minst 40 % i tillegg til lønna du får for tilsvarende arbeid i alminnelige arbeidstid.

Hvis du er ansatt i særlig uavhengig eller i ledende stilling, vil du være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og følgelig ikke ha krav på slikt overtidstillegg.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: