Overtidsbetaling

Innhold

Arbeidsgiver stryker overtid

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber i en 50 %-stilling. Under korona ble ikke denne prosenten «fylt opp» da det var lite jobb tilgjengelig. Jeg fikk uansett fastlønn og tillegg for vaktene jeg jobbet. I mars jobbet jeg 48 t overtid over 50 %. Alle disse overtidstimene ble strøket av arbeidsgiver uten beskjed eller spørsmål, da de mente disse timene «fylte opp» for de timene jeg ikke fikk jobbet i koronatiden. Fagforbundet har sendt krav om at det utbetales, noe arbeidsgiver ikke etterkommer. Hva kan jeg gjøre videre? Er det lov?

Les mer

Får ikke overtid eller pensjon

08. jun 2021 · spørsmål

Har jobbet flere år prosjektbasert i et firma. Tidvis jobber jeg langt over tillatte arbeidstimer. Dette har ikke blitt kompensert i form av overtid. Vi startet med en muntlig avtale. Men ennå ikke fått kontrakt. Enda jeg har maset. Har jobbet over 20 %, men i ligningen min er heller ikke pensjon innbetalt. Er det noe jeg har rett på av overtid eller pensjon, eller tar jeg feil?

Les mer

Overtidsbetaling etter endring i skift

19. mai 2021 · spørsmål

Jobber vanligvis fra 8 til 16 i ukedager, men skal i noen uker fremover gå 12 timers nattskift 4 dager i uken. Ingen tariffavtale. Hvilke lønnstillegg / overtidsbetaling har jeg krav på? Hvor lenge i forveien må arbeidsgiveren varsle endring i arbeidstid fra dag til natt eller natt til dag? På hvor kort varsel kan arbeidsgiveren kreve av meg å gå tilbake til vanlig arbeidstid mens det egentlig vart avtalt å jobbe nattskift eller man akkurat går nattskift?

Les mer

Rett på overtidsbetalt når man har vært sykemeldt?

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg er ansatt i en 97 % stilling, men jobbet sist mnd 169,5 timer, 72 av disse er sykepenger. Har jeg rett på overtid for de timene som er over 150 timer, eller faller dette vekk når jeg har vært sykemeldt?

Les mer

Når gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9?

12. apr 2021 · spørsmål

Gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9 kun pålagt overtidsarbeid? Altså ikke overtid en velger selv å ta på seg, men overtidsarbeid arbeidsgiver pålegger deg.

Les mer

Føre timer i særlig uavhengig stilling

16. okt 2020 · spørsmål

Har en stilling som særlig uavhengig, men nå har jobben min bedt meg om å begynne å føre timer. Sånn jeg tolker lovteksten så kan ikke de kreve dette. Samt at min leder prøver å prioritere mine oppgaver. Jeg har ingen myndighet i min stilling, det vil si at jeg ikke kan gjøre noe innkjøp eller noe uten godkjenning. Har jeg rett i dette?

Les mer

Ønsker å avspasere hele dager

24. aug 2020 · spørsmål

På min arbeidsplass er det helgevakter, hel arbeidsdag på lørdag og 3-timers på søndag. Det er to helge-dager i måneden per ansatt og akkurat den delen er uproblematisk, men alle helge-timene som jobbes inn kompenseres med at man kutter av en time her og der på hverdagsvaktene, i stedet for at man kan ta ut dette i en fridag eller lignende. Problemer er at det oppleves totalt som om jeg får mindre fri, da de timene jeg kan gå tidlig enkelte dager ikke gagner meg, er det mulig å gjøre med dette?

Les mer

Får ikke avspasere eller overtidsbetalt

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg jobber som kranbilsjåfør, og har såkalt flatlønn. Vi får ikke overtidsbetalt utover 8 timer, bare vanlig timesbetalt, ingenting ekstra. Ikke avspasering, ikke overtidstillegg, bare vanlig timebetalt. Er dette lovlig?

Les mer

Arbeidsavtale ved virksomhetsoverdragelse

24. aug 2020 · spørsmål

Har et spørsmål angående lønn. Bedriften jeg arbeider for fikk nye eiere (virksomhetsoverdragelse). Jeg ble tilbudt høyere lønn (muntlig avtale), men ingen andre betingelser ble nevnt. Fikk ingen ny arbeidskontrakt, de hadde ikke tid. Når arbeidet er ferdig, trekker de meg i lønn for lunsj (hadde ofte bare 10 min pause) og fikk ikke overtidsbetaling. I avtale med tidligere eier, fikk jeg betalt for lunsj og overtid, da jeg er tilgjengelig for bedriften hele tiden. Hvilke rettigheter har jeg her?

Les mer

Overtid i oppsigelsestiden

10. mar 2020 · spørsmål

Jeg har en jobb som jeg har sagt opp. 3 mnd. oppsigelse. Det står i arbeidskontrakten "lønn inkl. overtid". Kan de kreve at jeg skal jobbe overtid i oppsigelsestiden? Det blir i så fall kun til arbeidsgivers fordel. Jeg ønsker ikke å jobbe overtid, da jeg ikke drar noen nytte av bonusordninger o.l.

Les mer