Far krever skilsmisseoppgjør etter 10 år

Publisert: 06.02.2023

Mine foreldre skilte seg for mange år siden (over 10 år). Far dro uten at det ble gjort noe oppgjør for leilighet de hadde. Min mor har nå solgt og flyttet. Han kommer nå og krever halvparten av salget. Har han rett på det så mange år etterpå? Det ble ikke gjort noen avtaler ene eller andre veien når de gikk fra hverandre.

Svar:

Det er ingen automatikk i at et krav om skifte bortfaller som en følge av at man forholder seg passiv. Det ble avgjort av Høyesterett i 2004 i en sak der en ektefelle hadde forholdt seg passiv i 16 år.

Dersom det imidlertid kan sies at din mor har fått en berettiget forventning om at det ikke ville bli krevet skifteoppgjør, kan en rett til å kreve skifte likevel være tapt. Det skal imidlertid mye til for at dette vilkåret er oppfylt. Om vilkårene er oppfylt i dine foreldres konkrete sak, kan de få vurdert ved å be om bistand fra advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: