Far ønsker å halvere barnebidrag

Publisert: 28.11.2022

Har 3 barn på 12-14 og 16 år som bor fast hos meg ( mor). Far har god inntekt fra både Nordsjø og ekstra arbeid på land i friperioder. Han har betalt 12 000 kr i bidrag pr mnd frem til nå. Nå vil plutselig far bare betale halvparten i mnd fremover. Har kun samvær ett par timer enkelte helger. Hvordan kan jeg gå frem i denne saken uten å skape for mye bråk? Jeg tjener 650 000kr i året, så kan ikke kreve hjelp fra NAV slik jeg forstår det. Far har inntekt mellom 650 000-800 000 i året.

Svar:

Alle foreldre kan kreve bidrag fastsatt av NAV om de ikke blir enige om en privat bidragsavtale.
Du kan bruke bidragskalkulatoren på NAV sine nettsider for å beregne hvor mye bidrag du skal ha utbetalt. Om dere ikke kan bli enige om dette frivillig har du rett til å kreve at NAV fatter vedtak om bidrag, de kan også inndrive bidraget direkte fra fars arbeidsgiver, om han ikke frivillig vil innbetale bidraget.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: