Far vil ikke signere for bankID

Publisert: 19.01.2022

Hvordan går jeg videre når far ikke signerer for bank id til barnet sitt?

Svar:

Jeg legger til grunn at dere har felles foreldreansvar. Dersom du har dette alene er det ikke nødvendig med fars signatur.

All den tid begge med foreldreansvar må signere i tilknytning til bank ID for barn, vil det bli et problem når en motsetter seg dette.

Jeg antar du har forsøkt å snakke med far om dette. Det neste du kan gjøre er å be om mekling ved familievernkontoret eller annen godkjent familiemekler for å få bistand til å formidle at dette er noe far bør medvirke til. Dersom heller ikke dette fører frem og dette vurderes som svært viktig for barnet må du vurdere å fremme sak for retten med den hensikt å frata far del i foreldreansvaret. Det skal svært mye til før retten evt. vil avsi en dom som innebærer at foreldreansvaret fratas en av foreldrene, men slik at dette vil kunne være aktuelt dersom en slik løsning antas å være til det beste for barnet.

Jeg vil anbefale at du begynner ved familievernkontoret og slik at du kan gjøre far oppmerksom på at det vil kunne være aktuelt å fremme sak om foreldreansvaret dersom far ikke medvirker ved sin underskrift.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: