Foreldreansvar

Innhold

Mors nye kjæreste ønsker å adoptere barnet

11. nov 2022 · spørsmål

Min problemstilling er følgende. Jeg har en datter. Jeg og mor bor ikke sammen og var ikke sammen ved fødselen. Jeg har derfor ikke foreldreansvar. Nå ønsker kjæreste til mor å adoptere min datter. Dette er selvsagt noe jeg er svært uenig i. Spørsmålet blir derfor: Kan dette gjennomføres uten mitt samtykke? Hva må jeg gjøre for å hindre dette?

Les mer

Ønsker at datter skal flytte med far til utlandet

14. okt 2022 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og har ei datter på 11 år som også er norsk statsborger. Far bor i Tyskland, men har permanent oppholdstillatelse og jobber fast jobb. På grunn av min tilstand ønsker jeg å ta foreldreansvaret til han slik at vår datter kan flytte til far og gå på skole i Tyskland (noe barnet og far også er enig i). Hvordan kan vi løse dette?

Les mer

Kan svigerdatter kreve 100 % foreldreansvar?

14. okt 2022 · spørsmål

Vår svigerdatter tok med seg barna, 13 år og 9 år, og reiste fra barnefaren. De er gifte. Hun har hatt barna hele denne tiden og krever 100 % foreldreansvar. Vil ikke samarbeide om noen ting, nekter å snakke med han. Kan hun nekte at vår sønn 50 % foreldreansvar når han ønsker det? Er det noen lov som sier at mor ikke kan (kapre) ta barna fra far og bestemme at de får være hos ham annenhver helg? Er da en rettssak eneste løsningen? Barn har vel like stor rett til å være med far som mor.

Les mer

Ansvar for barn utenom samvær

30. sep 2022 · spørsmål

Hvilket ansvar har man for egne barn utenom avtalt samvær? Skal bostedsforelder stå for all oppfølging og daglig omsorg når barnet er på samvær? Stort sett har begge foreldre foreldreansvar. Men hva betyr det i praksis? Som enslig forsørger så vil jeg tolke det sånn at samværsforelder kun har samvær med barna og plikt å gi omsorgen de trenger der og da. Hvis bostedsforelder pålegger samværsforelder ansvar/oppgaver utover sitt samvær, blir det da riktig å kalle seg enslig forsørger?

Les mer

Ønsker å få barn med privat donor

29. sep 2022 · spørsmål

Am an adult woman working in Norway for last 5 years under work permit and a tax payer. Am considering single motherhood, undergoing IVF treatment from Denmark with a known donor (who is a friend and resident of my native country). If I give birth to the child in Norway, I want this donor to remain 'anonymous' without being connected to the child legally or socially. Will the donor be bound by any kind of legal duty towards the child? In case, I pass away, who will be responsible for the child?

Les mer

Barnebidrag far uten foreldreansvar

19. aug 2022 · spørsmål

Kan man fortsatt kreve barnebidrag fra far selv om han har fraskrevet seg foreldreansvaret?

Les mer

Bostedsforelder har ikke informert om skolebytte

12. aug 2022 · spørsmål

I en pågående barnefordelingssak, så har bostedsforelderen byttet skole for barnet pga flytting innad i kommunen. Det ble informert pr sms om flytting av adresse i juli, men ikke om skolebytte. Når skolebytte ble kjent, så ble saksforberedende rettsmøte forsøkt framskyndet til før skolestart, men advokat til motpart trenerer til etter. Er det mulig å spørre retten om en midlertidig avgjørelse om hvor barnet skal starte på skole i mellomtiden? Bostedsforelderen flykter fra BFT, BUP og skole.

Les mer

Får ikke fullmakt til pass og bank fra mor

25. jul 2022 · spørsmål

Jeg skilt 2018 og har barn 100 % med meg. Mor flyttet til hjemland 2018, men fortsatte fellesansvar. Men barn kan ikke ha pass, kan ikke send vipps, han kan ikke gjøre nesten noe uten mor. Han har 16 år. Hva han kan gjøre for få pass uten å be om lov?

Les mer

Kan man miste foreldreretten pga pornoproduksjon?

25. jul 2022 · spørsmål

Kan en mor miste foreldreretten dersom hun produserer og selger pornografi/voksenunderholdning på internett? Etter hva jeg har forstått, er dette fullt lovlig i Norge og skattes som næringsinntekt.

Les mer

Kan en forelder nekte utenlandsreise?

06. mai 2022 · spørsmål

Kan hovedomsorgsperson nekte den andre med delt foreldreansvar forelderen å reise til utlandet med barnet?

Les mer

Barns rettigheter

20. aug 2015 · artikkel

Selv om begrepet «mindreårig» har erstattet det som tidligere het «umyndig», så må du som er mindreårig forholde deg til myndighetsalderen i Norge. En mindreårig kan som hovedregel ikke binde seg selv ved rettslige handlinger eller råde over egne midler. Dette innebærer at du må frem til fylte 18 år forholde deg til dine foreldre […]
Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

05. aug 2015 · artikkel

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn […]
Les mer