Foreldreansvar

Innhold

Kan en 17 åring flytte ut uten foreldrenes godkjennelse?

14. aug 2023 · spørsmål

Min sønn på 17 år har en kjæreste i samme alder, som bor med sin far og lillesøster på 13. Hun har det vanskelig hjemme med en far som er kontrollerende og har en muligens litt psykopatisk måte å oppfostre sine to døtre på. Mor har flyttet ut grunnet situasjonen og far har fullt ansvar. Kjæresten har fått nok av denne oppførselen som til tider er voldelig og manipulerende. Kan hun flytte hit til oss uten fars godkjennelse ?

Les mer

Samboer får ikke følge barna til lege

03. feb 2023 · spørsmål

Jeg prøvde å få samboer til å følge datter 5 til lege for meg. Men legekontoret sa dette ikke går da jeg må ha fullmakt fra mor. Syntes dette er merkelig da vi er samboere og jeg har barna 50 og delt fast bosted. Kan legen nekte meg dette i dagens samfunn hvis samlivsbrudd og konflikt er så vanlig? Og familie begrepet er i dagens samfunn dine, mine og våres.

Les mer

Barn får ikke fortelle hva som skjer hos mor

03. feb 2023 · spørsmål

Sønn (8) har fått beskjed av mor om at jeg (stemor) og far ikke har noe med hva som skjer hos mor. Dette er barnet veldig iherdig på å fortelle oss selv om vi spør "har du det bra hos mamma? Hva har dere gjort i helgen?" Sønnen mener at han kan gjøre som han vil hos mor uansett situasjon, og mor virker ikke til å ta tak i noe, dette for å slippe å krangle. Dette har pågått siden mor og far gikk fra hverandre for 4 år siden. Er dette lov? Er det riktig? Hva kan man gjøre?

Les mer

Usikker på om far er registrert med foreldreansvar

23. jan 2023 · spørsmål

Er far til en gutt på 7 år. Jeg har han noen dager i uka og overnatting iblant. Men jeg har lurt på om jeg ikke er oppført som far da jeg ikke får krav om barnebidrag. Men har ikke gjort noe med det da jeg ikke har fått noe barnebidrags krav/regning. Og hun har byttet etternavn uten min godkjennelse og prøver å bytte skole. Får kun brev om det på Altinn. Og har ikke skrevet under på noe papir som det, hun fikk meg til å skrive under på et papir som sa det var slutt mellom oss bare. Forstår ikke.

Les mer

Mors nye kjæreste ønsker å adoptere barnet

11. nov 2022 · spørsmål

Min problemstilling er følgende. Jeg har en datter. Jeg og mor bor ikke sammen og var ikke sammen ved fødselen. Jeg har derfor ikke foreldreansvar. Nå ønsker kjæreste til mor å adoptere min datter. Dette er selvsagt noe jeg er svært uenig i. Spørsmålet blir derfor: Kan dette gjennomføres uten mitt samtykke? Hva må jeg gjøre for å hindre dette?

Les mer

Ønsker at datter skal flytte med far til utlandet

14. okt 2022 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og har ei datter på 11 år som også er norsk statsborger. Far bor i Tyskland, men har permanent oppholdstillatelse og jobber fast jobb. På grunn av min tilstand ønsker jeg å ta foreldreansvaret til han slik at vår datter kan flytte til far og gå på skole i Tyskland (noe barnet og far også er enig i). Hvordan kan vi løse dette?

Les mer

Kan svigerdatter kreve 100 % foreldreansvar?

14. okt 2022 · spørsmål

Vår svigerdatter tok med seg barna, 13 år og 9 år, og reiste fra barnefaren. De er gifte. Hun har hatt barna hele denne tiden og krever 100 % foreldreansvar. Vil ikke samarbeide om noen ting, nekter å snakke med han. Kan hun nekte at vår sønn 50 % foreldreansvar når han ønsker det? Er det noen lov som sier at mor ikke kan (kapre) ta barna fra far og bestemme at de får være hos ham annenhver helg? Er da en rettssak eneste løsningen? Barn har vel like stor rett til å være med far som mor.

Les mer

Ansvar for barn utenom samvær

30. sep 2022 · spørsmål

Hvilket ansvar har man for egne barn utenom avtalt samvær? Skal bostedsforelder stå for all oppfølging og daglig omsorg når barnet er på samvær? Stort sett har begge foreldre foreldreansvar. Men hva betyr det i praksis? Som enslig forsørger så vil jeg tolke det sånn at samværsforelder kun har samvær med barna og plikt å gi omsorgen de trenger der og da. Hvis bostedsforelder pålegger samværsforelder ansvar/oppgaver utover sitt samvær, blir det da riktig å kalle seg enslig forsørger?

Les mer

Ønsker å få barn med privat donor

29. sep 2022 · spørsmål

Am an adult woman working in Norway for last 5 years under work permit and a tax payer. Am considering single motherhood, undergoing IVF treatment from Denmark with a known donor (who is a friend and resident of my native country). If I give birth to the child in Norway, I want this donor to remain 'anonymous' without being connected to the child legally or socially. Will the donor be bound by any kind of legal duty towards the child? In case, I pass away, who will be responsible for the child?

Les mer

Barnebidrag far uten foreldreansvar

19. aug 2022 · spørsmål

Kan man fortsatt kreve barnebidrag fra far selv om han har fraskrevet seg foreldreansvaret?

Les mer

Bostedsforelder har ikke informert om skolebytte

12. aug 2022 · spørsmål

I en pågående barnefordelingssak, så har bostedsforelderen byttet skole for barnet pga flytting innad i kommunen. Det ble informert pr sms om flytting av adresse i juli, men ikke om skolebytte. Når skolebytte ble kjent, så ble saksforberedende rettsmøte forsøkt framskyndet til før skolestart, men advokat til motpart trenerer til etter. Er det mulig å spørre retten om en midlertidig avgjørelse om hvor barnet skal starte på skole i mellomtiden? Bostedsforelderen flykter fra BFT, BUP og skole.

Les mer

Får ikke fullmakt til pass og bank fra mor

25. jul 2022 · spørsmål

Jeg skilt 2018 og har barn 100 % med meg. Mor flyttet til hjemland 2018, men fortsatte fellesansvar. Men barn kan ikke ha pass, kan ikke send vipps, han kan ikke gjøre nesten noe uten mor. Han har 16 år. Hva han kan gjøre for få pass uten å be om lov?

Les mer

Kan man miste foreldreretten pga pornoproduksjon?

25. jul 2022 · spørsmål

Kan en mor miste foreldreretten dersom hun produserer og selger pornografi/voksenunderholdning på internett? Etter hva jeg har forstått, er dette fullt lovlig i Norge og skattes som næringsinntekt.

Les mer

Kan en forelder nekte utenlandsreise?

06. mai 2022 · spørsmål

Kan hovedomsorgsperson nekte den andre med delt foreldreansvar forelderen å reise til utlandet med barnet?

Les mer

Foreldres rett til informasjon

25. mar 2022 · spørsmål

Jeg prøver og finne et svar hvor det er 2 foreldre som har delt foreldreansvar til felles barn, den ene er bostedsforelder, mens den andre har kun samvær. Den forelderen som bare har samvær lurer på når barnet går på skole og skolen har spesielle dager som eksempel: skolespill, dugnadsdager, skole avslutning eller andre sosiale tilstelninger hvor foreldre blir bedt av skolen.

Les mer

Mor ønsker å få foreldreansvar igjen

25. jan 2022 · spørsmål

Mor flyttet fra meg og barn på 5 år for fire år siden. Skrev fra seg foreldreansvar til barnet frivillig den gangen. Vil nå ha ansvar igjen. Kan hun kreve det mot min vilje?

Les mer

Far vil ikke signere for bankID

19. jan 2022 · spørsmål

Hvordan går jeg videre når far ikke signerer for bank id til barnet sitt?

Les mer

Barns rettigheter

20. aug 2015 · artikkel

Selv om begrepet «mindreårig» har erstattet det som tidligere het «umyndig», så må du som er mindreårig forholde deg til myndighetsalderen i Norge. En mindreårig kan som hovedregel ikke binde seg selv ved rettslige handlinger eller råde over egne midler. Dette innebærer at du må frem til fylte 18 år forholde deg til dine foreldre […]
Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

05. aug 2015 · artikkel

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn […]
Les mer