Foreldreansvar

Innhold

Kan en forelder nekte utenlandsreise?

06. mai 2022 · spørsmål

Kan hovedomsorgsperson nekte den andre med delt foreldreansvar forelderen å reise til utlandet med barnet?

Les mer

Foreldres rett til informasjon

25. mar 2022 · spørsmål

Jeg prøver og finne et svar hvor det er 2 foreldre som har delt foreldreansvar til felles barn, den ene er bostedsforelder, mens den andre har kun samvær. Den forelderen som bare har samvær lurer på når barnet går på skole og skolen har spesielle dager som eksempel: skolespill, dugnadsdager, skole avslutning eller andre sosiale tilstelninger hvor foreldre blir bedt av skolen.

Les mer

Mor ønsker å få foreldreansvar igjen

25. jan 2022 · spørsmål

Mor flyttet fra meg og barn på 5 år for fire år siden. Skrev fra seg foreldreansvar til barnet frivillig den gangen. Vil nå ha ansvar igjen. Kan hun kreve det mot min vilje?

Les mer

Far vil ikke signere for bankID

19. jan 2022 · spørsmål

Hvordan går jeg videre når far ikke signerer for bank id til barnet sitt?

Les mer

Far ønsker foreldreansvaret

15. nov 2021 · spørsmål

Far skrev fra seg foreldreansvaret før barnet var født. Han var ikke interessert i barnet. Men startet etter et halvt år å møte henne på samvær. Far snakker ikke norsk og barnet er ubekvem når jeg går for langt vekk. Kan far kreve tilbake foreldreansvaret når han har frivillig skrevet det fra seg?

Les mer

Delegering av foreldreansvar

03. nov 2021 · spørsmål

Kan foreldre delegere foreldreansvar til noen annen? Vi skal ta med en venns datter til Sverige for studier og flytte dit. For at vi skal kunne ansøke om personnummer, skoleplass, bankkonto og så videre for jenta trenger vi noen form for dokumentasjon. Jenta er 16 år. Kan foreldrene skrive over ansvaret på noen måte til oss?

Les mer

Fordeling av samvær og foreldreansvar

03. nov 2021 · spørsmål

Jeg er mor til tre mindreårige barn og giftet meg med barnas far i 2012. Han er fra utlandet og bor ikke i Norge. Siden 2017 har han ikke hatt kontakt med barna. Han har gått til rettssak for å få samvær og foreldreansvar, og ønsker ikke å gi meg foreldreansvaret alene i det hele tatt. Sakkyndig har snakket med de to eldste barna. De vil ikke snakke med han. Barna opplever en forferdelig periode, på grunn av han. Dette spesielt når de høre navnet hans. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Eksmannen vil ikke ha delt samvær

15. jun 2021 · spørsmål

Jeg har vært med en mann i 7 år og vi fikk 2 barn sammen. Men vi har ikke delt bosted siden vi traff hverandre. Grunn var at han skulle bli ferdig med å rydde opp økonomisk problemer for å flytte med oss. Etter hvert ombestemte han seg, og ville ikke bo med oss lenger. Da bestemte jeg meg for å dele foreldreansvar og omsorg til barna 50/50 med han. Men han prøver å unngå det og vil gjerne helst at jeg beholder barna alene mens han kommer og besøker dem bare når det passer. Men jeg ønsker at vi ta ansvar sammen.

Les mer

Hva skjer med barnet hvis aleneforelder dør?

11. jun 2021 · spørsmål

Jeg er alenemor og lurer på hva som skjer med mitt barn om jeg dør? Bør jeg skrive et testament om jeg vil at barnet mitt skal bo hos en av søsknene mine?

Les mer

Er det mulig å registrere seg som far uten å få foreldreansvar?

20. mai 2021 · spørsmål

Jeg har et barn som er fem måneder med min eks. Vi var ikke samboere og jeg er ikke norsk, men jeg har fast jobb. Jeg vil gjerne være far til barnet mitt. Jeg fikk melding fra NAV med spørsmål om jeg har lyst til å registrere meg som far. Jeg vil registrere meg, men betyr det at moren også samtykker til at jeg får foreldreansvar? Er det mulig å registrere seg som far uten å få foreldreansvar?

Les mer

Barns rettigheter

20. aug 2015 · artikkel

Selv om begrepet «mindreårig» har erstattet det som tidligere het «umyndig», så må du som er mindreårig forholde deg til myndighetsalderen i Norge. En mindreårig kan som hovedregel ikke binde seg selv ved rettslige handlinger eller råde over egne midler. Dette innebærer at du må frem til fylte 18 år forholde deg til dine foreldre […]
Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

05. aug 2015 · artikkel

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn […]
Les mer