Fått høy regning av advokat

Publisert: 19.04.2023

Står i et samlivsbrudd. Tapte saken tingretten og må betale alle advokatutgifter i saken. I saksomkostningsoversikten til tingretten meldte min advokat inn mine utgifter på kr 1,1 mill som var betalt fra min side. Motpart meldte inn kr 600 000 + mva, der ble det også inkludert timene i retten. I ettertid har jeg mottatt ny faktura på kr 733 656. Timer og arbeid før og under rettssak! Dette føles feil, er dette etter boka?

Svar:

Umiddelbart høres det ut som uvanlig høye advokatutgifter i en familiesak, men det er umulig for meg å vurdere dette konkret, da det er mange momenter som kan være relevante i den forbindelse, - som sakens kompleksitet og omfang, avtalt timepris osv.

Dersom man mener at det er krevd for høyt salær, kan man klage over det - til den ansvarlige advokaten og/eller Disiplinærnemnden for advokater. Klagefristen til Disiplinærnemnden er i utgangspunktet seks måneder, fra man ble kjent med de forhold klagen gjelder.

For mer informasjon, se for eksempel: https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: