Salær

Innhold

Advokaten fakturert a-konto

02. okt 2023 · spørsmål

Vår advokat har fakturert oss for både medgåtte timer pluss a-konto salær. Er dette riktig? Hva er forskjellen på disse?

Les mer

Vederlag for tvist om salær

25. sep 2023 · spørsmål

Ved ein tvist med ein advokat om salær på ei avslutta sak, kan en advokat fortsatt beregne seg vederlag til denne nye tvistesaka? Han truer oss med det om vi ikkje betaler det vi har holdt igjen. Vi har grunngitt kvifor vi meiner at salæret ikkje står i forholdt til oppdraget.

Les mer

Fått faktura fra advokat etter oppgjør i tingretten

06. jun 2023 · spørsmål

Står i et samlivsbrudd, har vært i Tingretten og tapte der og har betalt saksomkostningene som ble meldt inn før forhandlingen. Min advokat kr 1.171.104. Motpart kr 733.594. Et par dager etter at dommen falt mottar jeg en ny faktura fra min advokat på kr 733.656 inkl. Mva. Den spesifiserer tilbake til 16.01.2023 tom 26.01.2023, flere uker før saken kom opp i retten. Jeg mener at dette skulle vært meldt inn, hva hvis motparten hadde tapt?

Les mer

Fått høy regning av advokat

19. apr 2023 · spørsmål

Står i et samlivsbrudd. Tapte saken tingretten og må betale alle advokatutgifter i saken. I saksomkostningsoversikten til tingretten meldte min advokat inn mine utgifter på kr 1,1 mill som var betalt fra min side. Motpart meldte inn kr 600 000 + mva, der ble det også inkludert timene i retten. I ettertid har jeg mottatt ny faktura på kr 733 656. Timer og arbeid før og under rettssak! Dette føles feil, er dette etter boka?

Les mer

Uenighet om advokatsalær

18. jan 2022 · spørsmål

Pga. av uenighet på faktura (høy salær) har en arbeidsrett sak kommet til advokatklageordningen. Har nå motparten mulighet til å velge domstolsbehandling eller kan saken behandles av disiplinærnemden?

Les mer