Fått oppsigelse pga manglende oppmøte på drøftingsmøter

Publisert: 09.08.2023
Emneord: ,

Jeg er blitt sagt opp av arbeidsgiver, som jeg for øvrig har levert inn et varsel på, fordi jeg ikke har møtt til drøftingsmøter med han. Jeg er sykemeldt pga denne situasjonen og min kroniske sykdom har allerede forverret seg såpass at min lege fraråder å gå i disse møtene. Så er det slik at jeg ikke har fått advarsler på at jeg ikke har gjort jobben min, slik at jeg ikke kan skjønne at man bare kan si meg opp slik situasjonen er. Hva bør jeg gjøre?

Svar:

Du kan starte med å be om en skriftlig redegjørelse for hvorfor du har fått oppsigelse. Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-4 (3) har du krav på å få en skriftlig redegjørelse for grunnlaget for oppsigelsen.

Deretter kan du ta kontakt med advokatvakten som er nærmest der du bor, for å få en vurdering av grunnlaget for oppsigelsen. Advokaten du snakker med vil kunne gi deg en vurdering av om du bør bestride oppsigelsen og iverksette en rettslig prosess.

Hvis det ikke enda har gått to uker regnet fra da du mottok oppsigelsen, kan du kreve forhandlingsmøte (jf. arbeidsmiljøloven § 17-3 (2)).

Hvis du skal sette i gang en rettslig prosess så må du forholde deg til arbeidsmiljølovens frister for dette. Hvis du krever jobben din tilbake må du sette i gang rettslig prosess innen 8 uker regnet fra da forhandlingene ble avsluttet, eller regnet fra da du mottok oppsigelsen (hvis forhandlinger ikke er gjennomført). Hvis du krever erstatning må du sette i gang rettslig prosess innen 6 måneder regnet fra da forhandlingene ble avsluttet, eller regnet fra da du mottok oppsigelsen (hvis forhandlinger ikke er gjennomført).

Informasjon om advokatvakten finner du her:
https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: