Felles testament ektefeller uten barn

Publisert: 25.10.2023
Emneord: ,

Felles testament ektefeller uten barn: «Dersom lengstlevende ingen annen testamentarisk bestemmelse har truffet, skal ved lengstlevendes død vårt bo deles i to like deler, ...» Først avdødes testament tilgodeser arving A og B. Sist avdødes tilgodeser arving B og C. Det har vært en del ulik muntlig kommunikasjon som har ført til tvil om hva sist avdøde mente om fordelingen av arven. Kan en se bort fra først avdødes testament?

Svar:

Med forbehold om å ikke ha sett hele testamentet og ikke begge:

Jeg tolker setningen slik at lengstlevende har mulighet til å endre det felles testamentet. Kun dersom han/hun ikke har gjort det, skal boet deles i to like deler og det felles testamentet/førstavdødes testament skal legges til grunn. Men ofte står det noe først i testamentet: har f. eks. lengstlevende arvet førstavdøde? Det tyder også på at lengstlevende kan endre. Eller har de bestemt noe om kun å endre egen del om de er i uskiftebo? I slike saker bør man også gjerne kjenne til mer om situasjonen; hvem er arvingene osv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: