Fiktivt salg av hytte til bror

Publisert: 28.04.2022
Emneord: ,

Min far som nå er død, satt i uskiftet bo etter at min mor døde. Far hadde Alzheimer flere år før han døde. Jeg og min bror er arvinger. Noen dager etter at min far døde, oppdaget jeg at familiehytta var solgt til min bror noen dager før far døde. Skjøtet skal være signert et år før far døde, og da var far svært preget av Alzheimer. Kjøpesummen er 300’, men hytta anslås til verdi 800’-1 mill. Summen ble aldri utbetalt, og alt virker fiktivt. Boets øvrige verdi er ca 1,4 mill. Er dette lov?

Svar:

Før den nye arveloven kom 1. januar 2021, var det et absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom, herunder gavesalg når man sitter i uskiftet bo. Etter den nye arveloven, er det fortsatt forbud mot gavesalg, dersom gaven står i vesentlig misforhold til boets verdier.

Det synes også som om dette kun er proforma gave, da det ikke har hatt en realitet for verken kjøper eller giver. Da vil det kunne anses som en dødsdisposisjon, som må respektere regler om pliktdelsarv til livsarvinger og testaamentsformkrav.

Dette kommer i tillegg til om din far hadde samtykkekompetanse grunnet svekkelse på grunn av sykdom.

Jeg anbefaler deg å få en konkret vurdering av saken din, da det kan være forhold her som gjør at overføringen må omstøtes. Det er frister for dette, så ta raskt kontakt med advokat for bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: