Uskiftet bo

Innhold

Mor gir store gaver fra uskiftet bo

17. nov 2022 · spørsmål

Mor sitter i uskifte, ingen særarvinger. Det er tilfeldigvis oppdaget utallige pengeoverføringer mm. til samme søsken. Hun har blitt medinnehaver på boliglånet hans, står som eier av kredittkortet han bruker, og betaler flere av hans faste utgifter hver måned. Da hun fikk en betydelig arv så fikk han nesten alt. Hun nekter å skrive avtale om forskudd på arv (antagelig "brukt opp" for lenge siden) og kommer med trusler ment for å skremme de andre arvingene. (Noe det også gjør.) Hva gjør vi?

Les mer

Avdød fars kone gifter seg på nytt uten skifte

16. nov 2022 · spørsmål

Hva bør jeg gjøre når min avdøde fars kone har giftet seg på nytt og skulle ha skiftet med meg? Men ikke gjort det. (Min fars arv) Jeg signerte at hun fikk lov å bli boende i leiligheten om min far døde. 9 år er gått og hun har nylig giftet seg og solgt denne leiligheten. Vi har en skriftlig avtale signert: at hun skulle skifte med meg om hun giftet seg på nytt. Hva bør jeg gjøre ? Har fått bekreftet at hun er gift av Skatteetaten.

Les mer

Fordele penger etter salg av mors hus

10. nov 2022 · spørsmål

Etter stadfestet fullmakt (av statsforvalter) skal vi selge mors hus. Hun er dement, bor fast på gamlehjem (siden 03.22) og sitter i uskiftet bo. Kan pengene for salget deles likt og overføres direkte til min bror, niese og meg (livsarvingene) eller skal de settes inn på mors konto og stå der til hun er død?

Les mer

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at j..

27. okt 2022 · spørsmål

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at jeg skal signere på at hans samboer gjennom de siste 13 årene skal bli boende i hans leilighet til hun dør . De har ingen felles barn og han sitter i uskiftet bo? Han påstår også at hennes voksne barn skal ha sin del når han dør.

Les mer

Kan mor overføre arv til datter?

22. sep 2022 · spørsmål

Snakket med mamma om arv. Hun ønsker å overføre fast bolig til meg nå. Hun sitter i uskifta bo etter pappa som døde i 1983. Men jeg har en halvbror, samme mamma. Slik jeg tolker loven så trenger hun godkjenning fra den arvingen som hun sitter i uskifta bo til før hun overføre bolig til noen andre, og det er jo meg. Så jeg mener det er fullt mulig å gjøre? Stemmer det?

Les mer

Stemors sønn bruker midler fra uskiftet bo

15. aug 2022 · spørsmål

Hva kan jeg gjøre? Far var gift, og de har to barn hver, ikke sammen. Det ble skrevet at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo. Far dør, og hun dør ca ett år etterpå. Hennes sønn tar over hennes og fars økonomi. Vi har ikke samtykket i det. Hun selger leilighet, og bil. Han bruker penger fra dødsboet. Pusser opp leilighet til henne, og hun betaler alt. Hun må betale husleie, også etter sin død. Og til og med ved hennes død trekker han penger ut av dødsboet. Vi var ikke invitert.

Les mer

Vil utelate et av barna fra testamentet

23. jun 2022 · spørsmål

Sitter i uskifte etter min mann. Har to barn. Kan jeg utelate det ene i testamente?

Les mer

Rett til penger fra salg av uskiftet bo?

25. mai 2022 · spørsmål

Mor dør, uskiftet bo. Far selger hus. Har datter krav på noe fra salget?

Les mer

Rett til arv fra samboer

25. mai 2022 · spørsmål

Har vært samboer i 22 år, bor på samboers gård som vi driver sammen. Har en sønn på 18 år. Jeg har to barn fra før, 29 og 31 år. Lurer på hva skjer med gård og hus, penger hvis min samboer faller fra før meg. Har jeg noen rettigheter?

Les mer

Har fars samboer krav på bilen?

28. apr 2022 · spørsmål

Min far er død og satt i uskiftet bo etter at min mor døde. Jeg og min bror er arvinger. Far fikk ny samboer noen år før han døde, og hun krever å få beholde en bil min far kjøpte før samboerskapet, til en verdi 200’-250 000. Det er ikke skrevet et testament. Boets samlede verdi anslås til ca 2 mill. Min far var dement store deler av dette samboerskapet. Har hun krav på dette?

Les mer