Uskiftet bo

Innhold

Gjenlevende ektefelle deler ut store verdier fra boet

18. jun 2024 · spørsmål

Hvor kan jeg kreve skifte av uskiftebo? Vedkommende har delt ut penger til 2 av 6 som står i sin del av testamentet. I tillegg har 8 som ikke står i testamentet fått penger. Avdødes side har ikke fått en krone. Det ligger både testament og uskifte hos tingretten. Hvem skal ta seg av avdødes ønsker og rettigheter? Det er delt ut mer enn 50% av boet i pengegaver. Det er kun penger i boet.

Les mer

Salg av bolig i uskiftebo

17. jun 2024 · spørsmål

Jeg sitter i uskiftet bo og tenker på å selge boligen til markedspris. Har to sønner og lurer på om de har krav på noe av salgssummen?

Les mer

Ugyldig ektepakt

26. apr 2024 · spørsmål

Min mor og hennes ektefelle signerte i 2012 en ektepakt, der det stod at de skulle sitte i uskiftet bo. På denne tiden bodde de på en annen adresse. Det ble i etterkant skrevet en ny ektepakt, men denne ble aldri signert hverken av dem eller vitner. Er det da slik at den gamle ektepakten (som er signert av dem og vitner) fortsatt er gjeldene?

Les mer

Hvilke regler for pliktdelsarv gjelder for uskiftet bo fra 2017?

17. jan 2024 · spørsmål

Nåværende pliktdelsarv for barn utgjør altså minimum 15G fra hver av foreldrene. Jeg sitter i uskiftet bo etter min kone (og vårt barns mor) døde i 2017. På den tiden var pliktdelsarven 10G. Hvis jeg skal gjøre opp arven til vårt barn for min avdøde kones del, vil det da være 10G eller 15G som gjelder?

Les mer

Er skifte eller uskiftet bo mest gunstig for gjenlevende ektefelle?

16. jan 2024 · spørsmål

Min far døde nettopp - uten formue eller annen verdi i boet. Han var gift for 4. gang, og hadde flere særkullsbarn. Hva vil være det mest gunstige for gjenlevende ektefelle, uskiftet eller skiftet bo? Gjenlevende ektefelle har begrenset inntekt og ingen formue pr d.d.

Les mer

Kreve skifte av uskiftet bo

22. nov 2023 · spørsmål

Min mor og far var gift med felleseie. Mor døde, og vi skrev under på at far kunne bo i uskiftet bo. Far skal nå selge huset, til fordel for å flytte i annen kommune og inn til nåværende kjæreste. 3 arvtagere ønsker så å gjøre opp morsarven. Detter er i hovedsak pga far drikker mye og vil påstå han er blitt alkoholiker. Sparekontoer er som vi vet tomme, og han har mistet sertifikatet pga alkohol. Tingretten sier på telefonen at vi ikke kan kreve morsarv. Er dette korrekt? Hva kan gjøres?

Les mer

Arv av eiendom med tinglyst urådighet

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Les mer

Har jeg noen rettigheter når det kommer til uskiftet bo?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far er død, og hans kone som har sittet i uskiftet bo, er nå også død. Hennes to barn sier jeg ikke har rett til noen arv, medfører dette riktighet?

Les mer

Skal bolig holdes utenfor skifte?

26. okt 2023 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo. Hun har to barn med avdød ektemann og et særkullsbarn. Småbruket hun bor på er arv fra sine foreldre og står i hennes navn. Det er tinglyst at boligen bare kunne overføres arvinger i nedadstigende rekkefølge. Hun ønsker å skifte med de to barna hun har med avdøde. Skal boligen holdes utenfor? Hvordan fordeles penger som nå står i hennes navn?

Les mer

Går arven inn i uskifte?

25. aug 2023 · spørsmål

Går arven inn i uskifte? Mors hus og hytte ble solgt med fremtidsfullmakt da mor kom på sykehjem. Det fremgikk at salgssummen skulle deles mellom min bror og meg som forskudd på arv. Så skjer det triste at bror dør i akutt sykdom, dog etter at kontrakter for salg er undertegnet, men før eiendommene er tinglyst. Enken sitter i uskifte. Ingen særkullsbarn. Så jeg ønsker å få avklart om brors halvpart av inntekten av salgene skal gå direkte til deres fire felles barn, eller til enken.

Les mer

Kan tinglysing av borett sikre mot skifte?

23. aug 2023 · spørsmål

Tinglyst borett for samboere i leilighet som begge to eier, ene 55 %, andre 45 %. Kan tinglysing av borett i denne leiligheten sikre mot skifte av leilighet når en av oss faller fra? Kan vi risikere at særkullsbarn, som begge har, krever sin foreldrearv utbetalt? Må tinglysingen inneholde krav om vederlagsfri borett? Kan arvingene kreve vederlag for bruk av avdødes del? En av oss har verdier som kan dekke pliktarvbeløpet, den andre ikke.

Les mer

Kan enke velge å sitte i uskiftet bo og så endre til skifte?

01. aug 2023 · spørsmål

Har en enke uten livsarvinger mulighet til å velge å sitte i USKIFTE, men likevel etter en tid (ca 1-2 år ) mulighet til å velge OFFENTLIG SKIFTE?

Les mer

Har arving krav på overskudd av hyttesalg fra uskiftet bo?

31. mai 2023 · spørsmål

Min stemor sitter i uskiftet bo etter min far. Hun har nylig solgt familiens hytte. Kan jeg som arving (særkullsbarn) kreve utbetalt min del av salgsoverskuddet?

Les mer

Har svigerbarn som sitter i uskiftet bo rett på arv fra svigerforeldre?

31. mai 2023 · spørsmål

Har svigerbarn som sitter i uskiftet bo rett på arv fra svigerforeldre?

Les mer

Kan man flytte ut av landet når man sitter i uskiftet bo?

08. mai 2023 · spørsmål

Kan etterlevende ektefelle flytte ut av landet når hun sitter i godkjent uskiftet bo? Det finnes særkullsbarn etter avdøde.

Les mer

Hva har fars nye kone krav på etter dødsfall?

08. mai 2023 · spørsmål

Særkullbarn. Far dør og han var gift på nytt. Det er ektepakt hvor det er ønsket om å sitte i uskiftet bo. Hun mener at hun har særeie på alt privat. Jeg har fått fullmakt av skifteretten til å hente ut kontoutskrifter. Hun har greid å slette alle bankkontoer. Hvordan går jeg videre?

Les mer

Hvilken formue skal legges til grunn for skifte?

26. apr 2023 · spørsmål

Sitter i uskiftet bo etter at min kone døde 2006, vi var gift. Vi har to barn, de ønsker å få utbetalt morsarven, som jeg sier ok til. Blir da utgangspunktet formuen vi hadde det året hun døde?

Les mer

Uskiftet bo for samboere uten felles barn

20. apr 2023 · spørsmål

Vi er samboere uten felles barn, jeg to fra tidligere ekteskap. Vi ønsker å sikre hverandre ved død, slik at han kan bli boende i felles hus uten skifte hvis jeg dør først. Mine barn har krav på 2/3 av min arv etter død. Kan jeg skrive et testament i samråd med mine barn at samboer sitter i uskiftet bo frem til sin død/eller ved ny kjæreste?

Les mer

Kan samboer bli boende i bolig når den andre samboeren dør?

27. mar 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar, der vi eier ulikt på en felles bolig. Tinglyst 75 % og 25 %. Vi har barn på hver vår kant, og ønsker å skrive et slags testamente, der den annen part kan bo videre i bolig til sin egen død, dersom samboer dør, uten å gjøre opp arven til avdødes barn. Kan vi skrive en slik avtale/testamente privat, med utenforstående vitner?

Les mer

Rett til å sitte i sameiestyre?

24. mar 2023 · spørsmål

Min samboer er død. Med tinglyst testament og samboerkontrakt har jeg nå borett så lenge jeg bebor leiligheten mot at jeg skal betale alle løpende utgifter. Med fullmakt fra min samboer, er jeg leder for sameiestyret. Arvingene vil ikke gi meg fullmakt til videre representasjon i sameiet. De bor på en annen kant av landet. Har jeg som beboer uten eierandel noen forpliktelser/rettigheter overfor sameiet? Det er 4 leiligheter i sameiet og vi lurer på om 3 kan ta avgjørelser angående ytre vedlikehold.

Les mer