Flytte med barn etter skilsmisse

Publisert: 05.05.2023

Jeg har to barn på 12 og 14 år. Jeg har over tid etter skilsmissen tenkt at jeg ønsker å flytte. Nå er jeg kommet dit at guttene er så store og det er tid for det. Begge barna ville først flytte sammen med meg, men så endret den eldste seg. Barnet på 12 år er fast bestemt. Vi har vært flere runder på familievernkontoret, men far tenker bare på seg selv og ikke hva barna vil. Hva er neste steg? Nå ignorerer han meg bare. Barnet på 12 år vil ikke dra på vanlig samvær, da han føler han ikke blir hørt av far med sitt ønske.

Svar:

Dersom dere ikke klarer å enes om det er til barnas beste å flytte med deg, bli værende hos far, eller at en flytter og en blir værende, så bør du kontakte en advokat for en konkret vurdering av din sak og rådgivning i forhold til hvordan du bør gå frem.

Når foreldre ikke blir enige på familievernkontoret, og man ikke finner en løsning på spørsmål om bosted, samvær eller foreldreansvar, ved bistand av advokater, er det tingretten som er neste steg for løsning av konflikten.

Når en sak om flytting, som i ditt tilfelle, behandles i retten, vil man vanligvis få oppnevnt en sakkyndig psykolog, som gjennomfører samtaler med både barn og foreldre og gjør en rekke undersøkelser. Den sakkyndige vil bidra med råd i forhold til deres konkrete barns behov, og vil bistå i forhandlinger for å finne en løsning, med barnets beste som rettesnor. Klarer dere ikke løse saken ved forhandlinger i retten, vil det bli gjennomført en hovedforhandling (rettssak) og en dommer vil avgjøre hva som er til barnas beste.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: