Barns bosted og samvær

Innhold

Kan en 16 åring bestemme bosted?

08. sep 2023 · spørsmål

Vi har en ungdom i arbeidet vårt som har skilte foreldre. Hun ønsker ikke å bo hos far. Har hun rett på å bestemme selv når hun nå er 16 år?

Les mer

Samvær med far går ut over nattesøvn

01. sep 2023 · spørsmål

Faren til barnet (14 år) har en annenhver helg samvær (etter dom). Han tar barnet på andre side av Norge nesten hver samvær - de kjører fred. kveld og tilbake på søn. ofte midt på natten. Siste samværet kom far ikke tilbake og ba kjæresten sin å kjøre barnet (uten info til mor). De kjørte hele natten og kom hjem til hun ca kl 04 (barnet måtte gå fra bilen til seng, da så på tid på telefon) .Han sto opp kl 07 og gikk til ung.skole. Faren vil ikke høre på barnet. Hva kan vi gjøre her?

Les mer

Mor holder igjen barn på samvær

03. aug 2023 · spørsmål

Far til to. Omsorg for jente i annen kommune. 1.5t unna. 2022 fattet BV (1) vedtak om at jente skulle bo hos far, med prøveperiode til jul 2022. Jente ytret ønske høst/vinter om å flytte til mor 2022, for å ta vare på mor. Jente ble i mai 2023 holdt tilbake fra mor. Bekymringsmld fra BV 2 ble sendt BV 1, BV 1 ser bort fra dette tross bekymring fra flere hold. Har ikke kontakt med mine barn. Og BV 1 henlegger sak tross bekymring fra BV 2. Hva gjør jeg? En meget fortvilende situasjon jeg står i.

Les mer

Vil ikke sende datter på aktivitet som far har bestemt

03. aug 2023 · spørsmål

Jeg har min datter på 50 % samvær, hun har en aktivitet som ikke har faste dager, men vil reise på dette også under mine uker. Jeg har sagt at jeg kan bli med på dette, men får ikke lov å ta med hennes utstyr fra far pga at det er han som har kjøpt det, uten å snakke med meg om det først. Har da sagt at da får dette bli en aktivitet som du og pappa gjør på hans uker, ikke mine. Kan jeg som samværsforelder bestemme dette? Hun vil pga dette flytte til far, noe jeg nekter.

Les mer

Kan barnefar nekte mor å flytte?

23. jun 2023 · spørsmål

Kan far nekte mor å flytte ut av en liten leilighet i en kjeller som blant annet mangler godkjente vinduer til et hus hun har kjøpt sammen med sin nye samboer? Huset ligger ca. 5 km lengre unna, men i samme kommune. Barnet er 10 år og må bytte skolekrets. Barnet har ikke vært i skolekretsen rundt far tidligere. Dette er noe far har antydet at han vil motsette seg. Mor og far har vært skilt i 8-10 år.

Les mer

Far vil ikke betale barnets reisekostnader

09. jun 2023 · spørsmål

Barn bodde hos mor, flyttet så til far. Lite kontakt i 2 år. Nå har dette endret seg og barnet vil og har startet å reise til mor igjen. Samværsavtale skrevet og signert ca 2 år siden med hver 3. helg. Begge betaler hver annen gang og barnet kan ønske seg ferier og flere besøk. Nå sier far at han ikke vil betale for besøk. Mor har lav inntekt, ca 250 000 i aret. Far har ca 700 000. Begge har sambo/andre barn. Fri rettshjelp?

Les mer

Må betale barnebidrag fordi eks nekter å undertegne avtale

02. jun 2023 · spørsmål

Ekssamboer har tatt barna til utlandet og jeg betaler han barnebidrag, han jobber ikke fordi han vil ikke, barna vil bo der fordi pappaen sier at det skal bli bedre i idretten sin, han nekter å signere samværsavtale derfor betaler jeg barnebidrag som om jeg ikke har barna i det helle tatt, men jeg reiser 2 uker hver annen måned og har barna med meg (samvær). Han bor på en leilighet vi eier sammen og betaler ikke leie til meg. Hva kan jeg gjøre for å betale mindre barnebidrag siden jeg har samvær?

Les mer

Kan mor flytte med barna til et annet fylke?

02. jun 2023 · spørsmål

Kjæresten har to barn (8 og 5 år) med sin eksmann. Disse gikk fra hverandre for om lag to år siden. Forholdet var preget av psykisk vold og rus fra barnefar. Etter bruddet har barnefar holdt et svært høyt konfliktnivå. Barnevernet har vært involvert (pga far). Eldste barnet vil ikke være hos far, yngste barn utagerer ofte når hun skal dit. Begge barna ytrer frykt for å være hos far, og vil bare være hos mor. Far nekter. Mor er fra et annet fylke, barna vil dit. Kan hun flytte med barna?

Les mer

Flytte uten fars samtykke?

30. mai 2023 · spørsmål

Jeg (mor til barnet) vil flytte til en annen kommune. Barnet har registrert adresse hos meg men ikke registrert delt bosted. Vi har dog en avtale om delt bosted, men denne er ikke registrert. Kan jeg som mor flytte med barnet uten samtykke fra barnefar? Han har samvær annen hver helg, jeg er hoved omsorgsperson. Har hørt det er andre regler for flytting av fylke enn kommune.

Les mer

Far manipulerer datter slik at hun ikke ønsker samvær

16. mai 2023 · spørsmål

I konflikt med min eksmann, har situasjonen med dattera kommet til at han har manipulert henne i det sterkeste da hun ikke vil snakke med meg lenger. Jeg skal ha samvær med henne og lurer på hva kan jeg gjøre i tilfelle far nekter meg å se dattera mi. Han har til nå nektet telefonkontakt med å si at det er dattera som ikke vil snakke med meg. Hva kan man gjøre hvis jeg kommer og hun ikke vil ha samvær ellers far nekter det med å si at det er barnet som ikke vil se meg? Hun er 11 år.

Les mer

Flytte med barn etter skilsmisse

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har to barn på 12 og 14 år. Jeg har over tid etter skilsmissen tenkt at jeg ønsker å flytte. Nå er jeg kommet dit at guttene er så store og det er tid for det. Begge barna ville først flytte sammen med meg, men så endret den eldste seg. Barnet på 12 år er fast bestemt. Vi har vært flere runder på familievernkontoret, men far tenker bare på seg selv og ikke hva barna vil. Hva er neste steg? Nå ignorerer han meg bare. Barnet på 12 år vil ikke dra på vanlig samvær, da han føler han ikke blir hørt av far med sitt ønske.

Les mer

Barnefar ønsker samvær med overnatting for baby

18. apr 2023 · spørsmål

Barnefar ønsker overnatting av datter en natt annenhver/hver uke fra 6 - 12 mnd alder for deretter å trappe opp. Mor ønsker ikke dette så lenge barnet ammer på natt. Hva er praksis her? Hva anbefales? Har mor rett til å nekte far overnatting så lenge barnet ammes på natt?

Les mer

Gutt på 12 vil flytte med far

18. apr 2023 · spørsmål

Har en gutt på 12 år som har et sterkt ønske om og flytte med meg og stemoren + 2 mindre søsken når vi skal flytte om 1 år. Han har delt 50/50 bosted no. Det er ca 45 min ifra moren der vi skal flytte, men avstanden er stor nok til at det ikkje blir mulig med 50/50 bosted med tanke på skolegang. Vet at moren kommer til å sette seg helt på bakbeina ,så er forberedt på at eg må ta dette videre. Men hvordan gjør eg dette? Og hva er mulighetene? Vil jo at det blir minst mulig belastning for han.

Les mer

Den ene forelderen skaper konflikt vedrørende samvær

18. apr 2023 · spørsmål

Vi har barna 50/50, der ene forelderen ikke lar barna ha kontakt med den andre forelderen i sine uker. Barna kan også få kjeft om de har hatt kontakt/vært på besøk hos den andre. De har også begynt å lyve til forelderen om hvor de har vært om de har vært innom den andre. Barna føler de gjør noe ulovlig, samme med den forelderen som må skjule kontakt med barna. Hva kan vi gjøre i denne situasjonen? Samtaler på familievernkontoret hjalp ikke.

Les mer

Rettigheter ved skilsmisse

31. mar 2023 · spørsmål

I am Greek married to a Norwegian. We got married in Norway. We have a 3 year old son. I have lived in Norway for 4 years. Our son goes to the barnehage. This is the first time-year I have worked in Norway as a teacher at an ungdomsskole (vikariat 60 %). I am considering divorce and would like to know my rights, obligations and possibilities-options. We rent an apartment. In case of divorce I would prefer that our son lives mostly with me. I have a low income and not a fast-secure job.

Les mer

Bekymret for brannsikkerhet hos far

24. mar 2023 · spørsmål

Barnefar har vår sønn på 7 på overnatting annen hver helg. Jeg har nylig fått vite at alle vindu i 2. etasje går det ikke an å lukke opp. Og det er ingen terrassedør der eller lignende. Dvs ingen rømningsvei ved en eventuell brann. Ungen sover i 2. etasje. Det er et soverom nede i 1. etasje som står tomt. Dette er 2 meter fra ytterdør, så rømningsvei i nærheten. Kan jeg nekte overnatting til han flyttes ned? Det er jo ikke forsvarlig uten rømningsvei?

Les mer

Kan far få 50 % samvær?

24. mar 2023 · spørsmål

Far ønsker nå samvær med barnet 50/50. Hun bor hos meg fast og jeg har deg daglige omsorgen. Far har samvær fra onsdag til mandag. Dette er en domsslutning. Barnet tåler ikke frem og tilbake og hun har utviklet angst, hodepine osv. Konfliktnivået er svært høyt mellom far og meg, og jeg isolerer barnet fra dette. Ikke far. Er der det mulig at han kan i retten få 50 % i retten? Barnet bor ikke på samme sted. Far bor 20 min med bil. Kort fortalt.

Les mer

Kan far kreve 50/50-deling av samvær?

16. mar 2023 · spørsmål

Kan far kreve kreve 50/50 fordeling på barnet som er 4 år gammelt? Far bor 1 time unna, far har samvær 15 timer ila måneden og god og trygg relasjon til barnet. Samværsavtale er også satt av retten, mor saboterer også samvær jevnt og trutt. Hva kan far gjøre i saken her om å få se barnet sitt mer? Og har far noe å komme med hvis han tar det til retten for å få 50/50 fordeling?

Les mer

Har mors advokat holdt tilbake opplysninger?

23. feb 2023 · spørsmål

Pågående barnefordelingssak for min sønn (2 barn). Far ble fratatt samvær. Notat fra familieveileder til mors advokat beskriver at grunnlaget for samværsnekt ikke var riktig (mor og barn endret fremstilling). Notat ble ikke sendt fars advokat, heller ikke lagt frem for Tingretten. Far ble kjent med notatet. Har mors side holdt tilbake opplysninger som er/var vesentlig for at Tingretten kunne behandle saken?

Les mer

Holder barna unna far pga medisinering

23. feb 2023 · spørsmål

Separated for 2.5 years now. Our original agreement was 70/30, but now this is what ever she comes up with at the time. She is claiming this is because of medication I am prescribed from my doctors puts my children at risk. I’ve taken some form of medication since an accident 15 years ago and now this is being used to hold my kids from me. Is this legal?

Les mer