Barns bosted og samvær

Innhold

Barn får ikke fortelle hva som skjer hos mor

03. feb 2023 · spørsmål

Sønn (8) har fått beskjed av mor om at jeg (stemor) og far ikke har noe med hva som skjer hos mor. Dette er barnet veldig iherdig på å fortelle oss selv om vi spør "har du det bra hos mamma? Hva har dere gjort i helgen?" Sønnen mener at han kan gjøre som han vil hos mor uansett situasjon, og mor virker ikke til å ta tak i noe, dette for å slippe å krangle. Dette har pågått siden mor og far gikk fra hverandre for 4 år siden. Er dette lov? Er det riktig? Hva kan man gjøre?

Les mer

Hvem eier barnets klær?

26. jan 2023 · spørsmål

Spør som stemor. Vi har ungen annenhver helg og betaler barnebidrag. Mor mener vi ikke får ta med hennes klær fra barnehagen under henting (må ha med eget skift), og heller ikke får med medisiner (sier vi skal hente ut nytt på apotek) da alt dette står på mor. Jeg mener dette er ungen sine eiendeler. Føler dette vil bli påvirkning for ungen å måtte skifte i barnehage fordi det er "mammas ting".

Les mer

Mor saboterer samvær med far

23. jan 2023 · spørsmål

Når mor bevisst saboterer samvær med far. Hva kan far gjøre når ikke familievernkontor klarer å mekle. Min sønn har kjempet i over et år. Brukt nesten 300 000 på advokat uten at det har ført til løsning. Jeg er bekymret for min sønn fordi denne kampen er ført til en psykisk belastning for han.

Les mer

Kan en verge nekte å sende flyttemelding?

13. jan 2023 · spørsmål

Kan en verge nekte å sende flyttemelding på et umyndig barn som flytter med familien? Familien har vært verge i flere 10 år, men under bråk fra div. ble dette gjort mot familien. Familien er avhengig av flyttemelding.

Les mer

Kan man flytte uten barnefars tillatelse?

10. jan 2023 · spørsmål

Jeg og mannen min ble skilt for snart 3 år siden. Vi har fire barn. De bor fast hos meg, da far ikke har plass og jobber en del på ettermiddager. Jeg ønsker å flytte nærmere familien min. Har jeg rett til å gjøre dette? Eller må dette avklares med barnefaren?

Les mer

Kan gravid kvinne flytte fra samboer til annen kommune?

19. des 2022 · spørsmål

Min datter er gravid i 1. trimester. Jeg lurer på om samboer kan nekte henne å flytte til nabokommune dersom det blir samlivsbrudd nå, før barnet er født? Samboer har barn fra tidligere forhold, og det er vanskelig for han å flytte. Hun har selv fast jobb i nabokommune, og pendler i dag.

Les mer

Far ønsker 100 % samvær

04. nov 2022 · spørsmål

Vår felles barn har inntil han fylte 16 år hatt 50/50 samvær. Mor bor i by X og far bor i by Y og det er 10 minutters kjøring fra begge byer med bil og 30 minutt med buss. Barnet har i den senere tiden bodd hos far og der hvor vennene/skolen er. Det har jeg som mamma forståelse for. Barnet og jeg har derfra avtalt at barnet besøker meg en gang i uken og hver annen helg (fredag - mandag). Far nekter dette og ønsker ny avtale (100 % samvær) for å få mer penger fra NAV. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Flytte til utlandet med barna ved samlivsbrudd

04. nov 2022 · spørsmål

Jeg bor i Norge med samboeren min og vi planlegger å få barn. Jeg er ikke fra Norge, men han er norsk. Hva vil skje hvis vi får barn og til slutt blir skilt? Jeg tror ikke jeg kunne fortsatt å bo i Norge (mentalhelse)uten hans støtte da jeg ikke har noen familie/venner i nærheten. Vi har diskutert flere ganger at vi skal evt. flytte til mitt hjemland. Min nærmeste familie er 20+ timer unna med fly. Ville det da være umulig for meg å flytte tilbake til hjemlandet med barna hvis han ikke vil det?

Les mer

Endre barns bostedsland

17. okt 2022 · spørsmål

Søsteren min har flyttet til Norge (fra Latvia) sammen med sin 15 år gamle sønn. Hun har aldri vært gift med faren, men far er registrert på fødselssertifikatet. Gutten har siden samlivsbrudd (2013 - gutten var 6 år gammel) bodd hos moren - far har vist veldig lite interesse om barnet frem til nå. Nå nekter far å gi tillatelse til gutten for å registrere bosted i Norge hos moren. Er det noe mulighet til gutten å få Norsk ID og registrere bosted uten fars tillatelse? Eller hva annet kan vi gjøre?

Les mer

Ønsker at datter skal flytte med far til utlandet

14. okt 2022 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og har ei datter på 11 år som også er norsk statsborger. Far bor i Tyskland, men har permanent oppholdstillatelse og jobber fast jobb. På grunn av min tilstand ønsker jeg å ta foreldreansvaret til han slik at vår datter kan flytte til far og gå på skole i Tyskland (noe barnet og far også er enig i). Hvordan kan vi løse dette?

Les mer

Barns rettigheter

20. aug 2015 · artikkel

Selv om begrepet «mindreårig» har erstattet det som tidligere het «umyndig», så må du som er mindreårig forholde deg til myndighetsalderen i Norge. En mindreårig kan som hovedregel ikke binde seg selv ved rettslige handlinger eller råde over egne midler. Dette innebærer at du må frem til fylte 18 år forholde deg til dine foreldre […]
Les mer

Bosted og samvær – Uenighet om bosted og samvær

05. aug 2015 · artikkel

Ved et samlivsbrudd må foreldre med felles barn under 16 år gå til mekling hos familievernkontoret i kommunen. Hensikten med meklingen er å avgjøre hvor barna skal bo fast. I tillegg skal man komme frem til en samværsordning for den av foreldrene barna ikke bor hos, med mindre foreldrene blir enige om delt bosted. Første […]
Les mer

Barnefordeling – krevende rettssaker om barnefordeling

05. aug 2015 · artikkel

Før foreldre eventuelt kan gå til domstolen for å få avgjort en tvist om fast bosted og samvær med felles barn etter et samlivsbrudd, må de ha meklingsattest fra familievernkontoret i kommunen. Foreldre har rett til meklingsattest etter tre meklinger, selv om de ikke er blitt enige. Advokatenes erfaring er at det i de aller […]
Les mer