Barns bosted og samvær

Innhold

Barnefar vil ikke skrive samværsavtale

04. apr 2024 · spørsmål

I romjulen gikk barnefar fra meg og sov hos kompiser, mens jeg hadde barna fullt og alt av kostnader + lån på felles hus utenom strøm. Dette gjelder ennå. Han unngår avtale om barnebidrag. Han ønsker en avtale hvor barna og jeg blir boende i huset til jeg er ferdig å studere og kan ta over lånet, men han unngår å lage denne og bruker det imot meg. Skal jeg flytte får jeg utgifter med å rydde opp rotet hans og prosjekter i huset jeg må få fikset etter han. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Jeg har ett barn på 9 år og har hatt barnet 50/50, siden brudd for 2 år siden, men ingen signert samværsavtale. Den ene parten ønsker å flytte.

07. feb 2024 · spørsmål

Ett barn på 9 år. Hatt 50/50 siden brudd for 2 år siden, men ingen signert samværsavtale. Den ene parten ønsker å flytte til nabokommune, ca 20 min i bil. Ser for seg å kjøre barnet til skole, fritidsaktiviteter osv. Er det slik at dersom den som blir værende igjen ønsker å ta dette til retten, vil vedkommende automatisk vinne retten til mer enn 50%?

Les mer

17 år gammel jente vil ikke bo hjemme

11. des 2023 · spørsmål

Jeg er 17 år og bor med far og stemor som ikke innser hvilke psykiske skader jeg får ved deres oppførsel. Hvilke rettigheter har jeg? Kan jeg flytte inn hos noen andre hvor jeg føler meg trygg?

Les mer

Min datter ønsker ikke samvær med meg

11. des 2023 · spørsmål

Min datter ønsker ikke samvær med meg. Jeg røyker ikke, drikker ikke og har aldri utsatt henne for omsorgssvikt, men jeg kan ikke gi henne den luksusen som far kan - til tross for mye drikking og ingen emosjonell omsorg. Hun begynner på videregående skole neste år. Jeg kan flytte til den kommunen så hun kan bo hos meg, hvilket hadde vært det beste for henne ettersom hun sliter med psykiske utfordringer. Likevel holdes jeg utenfor. Kan bidrag fortsatt kreves? Og hva kan jeg gjøre? Familievernkontoret hjalp ingenting.

Les mer

Fri rettshjelp til samværssaker

01. des 2023 · spørsmål

Fri rettshjelp? Samvær.

Les mer

Kan domstolen bestemme bosted og samværsordning?

27. okt 2023 · spørsmål

Jeg står i en barnefordelingssak hvor konfliktnivået fra den andre forelderen er høyt. Vi har i over 1 år praktisert 50% samvær da dette har fungert fint for barnet. Barnet er sterkt tilknyttet begge to, foreldrene bor nærme hverandre, begge er gode omsorgspersoner og har gode hjem. Vil det da være mulig at retten ved en hovedforhandling beslutter at dette skal fortsette? Far har nå bestemt seg for å bringe saken inn for retten for å straffe mor.

Les mer

Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far

16. okt 2023 · spørsmål

Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far. Han har aldri hatt samvær med henne. De møtes av og til når min datter vil. Nå krever faren fast samvær hver helg. Han drikker mye og røyker inne. Det er ikke trygt hos han. Tidligere kone har barnevernssak mot han grunnet vold i hjemmet. Dette har medført timessamvær med min datters halvsøsken.

Les mer

Søke om pass når far er registrert som ukjent

06. okt 2023 · spørsmål

Gitt at foreldreansvar vanligvis registreres for barn som bor i Norge, betyr det at et barn med 'ukjent' foreldreansvar grunnet flytting til utlandet med faren, selv om barnet ble født i Norge, ikke kan få pass? Faren har rettslig eneansvar og har søkt om passfornyelse, men ble informert om at dette ikke kan gjøres før foreldreansvaret er oppdatert fra 'ukjent' til 'far' i Folkeregisteret. Hvilke juridiske skritt bør tas for å oppdatere foreldreansvaret og sikre pass til barnet?

Les mer

Samvær for spedbarn

28. sep 2023 · spørsmål

Barnefar flyttet fra meg og barnet ca. 3 uker etter at vi kom hjem fra sykehuset. Barnet er nå 3 måneder. Barnet bor her hos meg da adressen til barnet var her i utgangspunktet. Jeg har den daglige omsorgen. Barnefar truer meg med rettssak annenhver uke. Han ønsker overnatting hver helg og at barnet skal flytte til han når min permisjon er ferdig og hans starter. Dette innebærer at barnet blir fratatt sin hovedomsorgsperson som 7 måneder gammel. I tillegg krever far å fordele omsorgen 50/50 i august.

Les mer

Kan far nekte mor å flytte til en annen kommune?

28. sep 2023 · spørsmål

Mor vil flytte til en annen kommune da hun har barnet 100% . Far har barnet kun noen timer annenhver helg. Mor vil gjerne at barnet skal overnatte de helgen far har samvær, men grunnet fars samboer vil ikke barnet overnatte. Far mener det er bare tull fra barnet, men godtar det så lenge mor og barnet bor i samme kommune. Far nekter mor og barnet å flytte og vil ha omsorgen for barnet. Far har nekta å betale barnebidrag og har ingen jobb nå. Kan far nekte mor å flytte? Kan han nekte å betale barnebidrag?

Les mer

Klær og utstyr til samværsforelder

28. sep 2023 · spørsmål

Mor er bostedsforelder/bidragsmottaker og har barna 65-70%. Det er høyt konfliktnivå mellom mor og far. Far krever nye klær til hver sesong, og de skal ikke være brukt fra før. Han krever full egen garderobe med tre sett klær per barn fra innerst til ytterst, tre par forskjellige sko samt skiklær og vinterjakker. Mor mottar krav på krav om klær som trengs nytt, får ingenting i retur. Kroner 100.000,- på 1 år i klær og utsyr. Kan far kreve dette? Kan mor kreve å få klærne tilbake? Hvordan kan mor evnt gå fram for å endre dette?

Les mer

Far har ikke råd til samvær

21. sep 2023 · spørsmål

Barnet (8) skal være hos far i julen, vi har annenhver ferie hver. Far sier hele tiden at han ikke har penger til samvær. Han sender også bilde av dette til mor. Far hadde verken råd til samvær forrige sommer eller denne sommeren, heller ikke i høstferien for å besøke/få besøk av barnet. Hva gjør jeg? Er det riktig at jeg skal sende barnet til far som har så utstabil økonomi?

Les mer

Kan en 16 åring bestemme bosted?

08. sep 2023 · spørsmål

Vi har en ungdom i arbeidet vårt som har skilte foreldre. Hun ønsker ikke å bo hos far. Har hun rett på å bestemme selv når hun nå er 16 år?

Les mer

Samvær med far går ut over nattesøvn

01. sep 2023 · spørsmål

Faren til barnet (14 år) har en annenhver helg samvær (etter dom). Han tar barnet på andre side av Norge nesten hver samvær - de kjører fred. kveld og tilbake på søn. ofte midt på natten. Siste samværet kom far ikke tilbake og ba kjæresten sin å kjøre barnet (uten info til mor). De kjørte hele natten og kom hjem til hun ca kl 04 (barnet måtte gå fra bilen til seng, da så på tid på telefon) .Han sto opp kl 07 og gikk til ung.skole. Faren vil ikke høre på barnet. Hva kan vi gjøre her?

Les mer

Mor holder igjen barn på samvær

03. aug 2023 · spørsmål

Far til to. Omsorg for jente i annen kommune. 1.5t unna. 2022 fattet BV (1) vedtak om at jente skulle bo hos far, med prøveperiode til jul 2022. Jente ytret ønske høst/vinter om å flytte til mor 2022, for å ta vare på mor. Jente ble i mai 2023 holdt tilbake fra mor. Bekymringsmld fra BV 2 ble sendt BV 1, BV 1 ser bort fra dette tross bekymring fra flere hold. Har ikke kontakt med mine barn. Og BV 1 henlegger sak tross bekymring fra BV 2. Hva gjør jeg? En meget fortvilende situasjon jeg står i.

Les mer

Vil ikke sende datter på aktivitet som far har bestemt

03. aug 2023 · spørsmål

Jeg har min datter på 50 % samvær, hun har en aktivitet som ikke har faste dager, men vil reise på dette også under mine uker. Jeg har sagt at jeg kan bli med på dette, men får ikke lov å ta med hennes utstyr fra far pga at det er han som har kjøpt det, uten å snakke med meg om det først. Har da sagt at da får dette bli en aktivitet som du og pappa gjør på hans uker, ikke mine. Kan jeg som samværsforelder bestemme dette? Hun vil pga dette flytte til far, noe jeg nekter.

Les mer

Kan barnefar nekte mor å flytte?

23. jun 2023 · spørsmål

Kan far nekte mor å flytte ut av en liten leilighet i en kjeller som blant annet mangler godkjente vinduer til et hus hun har kjøpt sammen med sin nye samboer? Huset ligger ca. 5 km lengre unna, men i samme kommune. Barnet er 10 år og må bytte skolekrets. Barnet har ikke vært i skolekretsen rundt far tidligere. Dette er noe far har antydet at han vil motsette seg. Mor og far har vært skilt i 8-10 år.

Les mer

Far vil ikke betale barnets reisekostnader

09. jun 2023 · spørsmål

Barn bodde hos mor, flyttet så til far. Lite kontakt i 2 år. Nå har dette endret seg og barnet vil og har startet å reise til mor igjen. Samværsavtale skrevet og signert ca 2 år siden med hver 3. helg. Begge betaler hver annen gang og barnet kan ønske seg ferier og flere besøk. Nå sier far at han ikke vil betale for besøk. Mor har lav inntekt, ca 250 000 i aret. Far har ca 700 000. Begge har sambo/andre barn. Fri rettshjelp?

Les mer

Må betale barnebidrag fordi eks nekter å undertegne avtale

02. jun 2023 · spørsmål

Ekssamboer har tatt barna til utlandet og jeg betaler han barnebidrag, han jobber ikke fordi han vil ikke, barna vil bo der fordi pappaen sier at det skal bli bedre i idretten sin, han nekter å signere samværsavtale derfor betaler jeg barnebidrag som om jeg ikke har barna i det helle tatt, men jeg reiser 2 uker hver annen måned og har barna med meg (samvær). Han bor på en leilighet vi eier sammen og betaler ikke leie til meg. Hva kan jeg gjøre for å betale mindre barnebidrag siden jeg har samvær?

Les mer

Kan mor flytte med barna til et annet fylke?

02. jun 2023 · spørsmål

Kjæresten har to barn (8 og 5 år) med sin eksmann. Disse gikk fra hverandre for om lag to år siden. Forholdet var preget av psykisk vold og rus fra barnefar. Etter bruddet har barnefar holdt et svært høyt konfliktnivå. Barnevernet har vært involvert (pga far). Eldste barnet vil ikke være hos far, yngste barn utagerer ofte når hun skal dit. Begge barna ytrer frykt for å være hos far, og vil bare være hos mor. Far nekter. Mor er fra et annet fylke, barna vil dit. Kan hun flytte med barna?

Les mer