Flytting med barn til utlandet

Publisert: 14.01.2022

Jeg er en mamma til tre barn, som har tenkt til å bosette seg i et land i Europa. Jeg har full foreldrerett til alle tre og litt diverse spørsmål om dette temaet. Jeg er uføre. Så jeg har ikke råd til advokat og vet ikke hvordan dette funker. Håper noen kan hjelpe.

Svar:

Dersom du har foreldreansvar alene for barna dine, har du rett til å flytte ut av Norge uten at barnets far kan motsette seg flyttingen. Hvis barna har samvær med faren, har du plikt til å varsle om flytting 3 måneder før flyttingen finner sted. Om faren har innsigelser til flyttingen, kan han fremsette krav om del i foreldreansvaret. Får han medhold i krav om foreldreansvar, kreves farens samtykke til flytting utenlands.

Dersom du har lav inntekt, vil du kunne ha krav på fri rettshjelp i denne saken. Du bør kontakte en advokat som arbeider med barnerett. Advokaten vil avklare om du har krav på å få kostnadene dekket av fri rettshjelp før arbeidet i saken begynner.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: