Fullmektig etter fremtidsfullmakt

Publisert: 01.07.2024

En venn ble kontaktet angående en fremtidsfullmakt. Hun var hos advokat, det hastet, hun ble overrumplet og ga personnummeret sitt. Hun har i senere tid et anstrengt forhold til personen, og ønsker ikke stå som verge da det er store muligheter for at det vil bli problemer. Har ikke signert noe, eller fått kopi av avtalen. Er denne da bindende? Er det eventuelt mulig å bli fritatt fra avtalen?

Svar:

Etter hva jeg forstår så er din venn inntatt som fullmektig ihht. en fremtidsfullmakt. Hun/han kan velge å ikke påta seg dette oppdraget den dagen det blir aktuelt. For å være ryddig på det vil jeg anbefale at din venn sender den som har opprettet fullmakten et skriftlig varsel om at man ikke vil ta oppdraget og dermed oppfordre fullmaktsgiver til å opprette en ny fremtidsfullmakt.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: