For sent å søke om erstatning for tapt barndom nå?

Publisert: 04.01.2023

Jeg er 45 år. Lurer på om det er for seint å søke om tapt barndom nå? Har en sykdom som heter morbus chron. Som jeg har slitt med siden jeg var 4-5 år ca. Veldig mye borte fra skolen var for det meste på sykehus. Liten eller ingen oppfølging fra skole/kommune. Skrivevansker som ikke ble oppdaga før videregående. Mobba på skolen pga sykdommen. Først for 5 år siden fikk jeg diagnosen add som jeg burte fått når jeg var mindre også. Sikkert mer også, men i farta kommer jeg ikke på noe.

Svar:

Den senere tid har domstolene hatt flere slike saker til behandling, mange av dem har gitt personer som deg en svært hyggelig erstatning. Ofte er disse sakenes faktum svært gammelt. I sak LF-2017-44729 gjaldt det forhold tilbake til tidlig 1980-tallet, som ikke ble ansett foreldet og som medførte et svært hyggelig oppgjør for skadelidte.

Ofte er det slik at foreldelsen på 3 år regnes ifra dato for søknad om uføretrygd eller dagen det foreligger en juridisk-medisinsk erklæring som angior at du er påført en varig medisinsk skade forårsaket av oppvekstvilkårene. Om ingen av disse dokumentene foreligger pr dd er saken din mest sannsynlig ikke foreldet.

Om du har en innbo-/boligforsikring vil du også få dekket utgifter til utredning av saken opp til ca kr. 125.000,- ink. mva. mot en egenandel på ca kr. 25.000,- ink. mva. Håper dette var fyldestgjørende.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: