Forkortet arbeidsår i skole med reduksjon i lønn

Publisert: 05.07.2023

Jeg jobber som assistent på skolen og har reduksjon i lønn. “ Forkorta arbeidsår i skole / SFO m/ reduksjon i lønn: ☐ 38 uker – 13 % reduksjon ☒ 39 uker – 11 % reduksjon” Betyr dette at jeg må følge skolekalenderen (39 uker i arbeidsåret)? og fordi jeg jobbe lite per år har jeg 11% trekk i lønn? sjefen min sier at jeg må jobbe ferie på SFO. Med denne reduksjonen bør jeg gjøre det?

Svar:

Jeg antar at det ligger en tariffavtale til grunn for ditt avtaleforhold. Jeg vil derfor råde deg til å ta kontakt med nærmeste tillitsvalgte som eventuelt kan henvise deg videre i din arbeidstakerorganisasjon, slik at du får en avklaring.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: