Forsikring som dekker barnefordelingssak

Publisert: 02.06.2023

Hvor kan jeg få advokatforsikring som dekker en evt barnefordelingsrettstvist som trolig kan komme 8 år etter første mekling? Vi gjør trolig ny mekling, men er mest sannsynlig uenige.

Svar:

Det finnes rettshjelpsforsikringer som dekker barnefordelingssaker, men de kommer med en karantenetid på 6 måneder fra rettshjelpsbehovet ble kjent for deg som forsikringstaker. Det innebærer at om du allerede nå er i en aktiv tvist, eller ser at du straks kommer til å havne i en tvist, vil det ikke være mulig å få den dekket under advokatforsikringen.

Om du derimot frykter at det vil komme en tvist om noen år, basert på tidligere erfaring med samarbeidet med den andre forelderen, kan det være aktuelt å tegne en forsikring for ditt fremtidige behov. Du bør kontakte de ulike forsikringsleverandørene og høre med dem hvordan de praktiserer karanteneordningene sine og hvilke vilkår de har for dekning av advokatutgifter i saken konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: