Barnefordeling

Innhold

Jeg har ett barn på 9 år og har hatt barnet 50/50, siden brudd for 2 år siden, men ingen signert samværsavtale. Den ene parten ønsker å flytte.

07. feb 2024 · spørsmål

Ett barn på 9 år. Hatt 50/50 siden brudd for 2 år siden, men ingen signert samværsavtale. Den ene parten ønsker å flytte til nabokommune, ca 20 min i bil. Ser for seg å kjøre barnet til skole, fritidsaktiviteter osv. Er det slik at dersom den som blir værende igjen ønsker å ta dette til retten, vil vedkommende automatisk vinne retten til mer enn 50%?

Les mer

Kan domstolen bestemme bosted og samværsordning?

27. okt 2023 · spørsmål

Jeg står i en barnefordelingssak hvor konfliktnivået fra den andre forelderen er høyt. Vi har i over 1 år praktisert 50% samvær da dette har fungert fint for barnet. Barnet er sterkt tilknyttet begge to, foreldrene bor nærme hverandre, begge er gode omsorgspersoner og har gode hjem. Vil det da være mulig at retten ved en hovedforhandling beslutter at dette skal fortsette? Far har nå bestemt seg for å bringe saken inn for retten for å straffe mor.

Les mer

Forsikring som dekker barnefordelingssak

02. jun 2023 · spørsmål

Hvor kan jeg få advokatforsikring som dekker en evt barnefordelingsrettstvist som trolig kan komme 8 år etter første mekling? Vi gjør trolig ny mekling, men er mest sannsynlig uenige.

Les mer

Har mors advokat holdt tilbake opplysninger?

23. feb 2023 · spørsmål

Pågående barnefordelingssak for min sønn (2 barn). Far ble fratatt samvær. Notat fra familieveileder til mors advokat beskriver at grunnlaget for samværsnekt ikke var riktig (mor og barn endret fremstilling). Notat ble ikke sendt fars advokat, heller ikke lagt frem for Tingretten. Far ble kjent med notatet. Har mors side holdt tilbake opplysninger som er/var vesentlig for at Tingretten kunne behandle saken?

Les mer

Kan barn selv bestemme fast bosted?

20. des 2021 · spørsmål

Jeg har barn på 13 og 16 år. Kan de bestemme fast bosted selv? De ønsker å bo mest hos meg (mor). Barna har delt fast bosted. Far vil ikke være med på å dele utgiftene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Har ikke råd til advokat i barnefordelingssak

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg må i retten for å få daglig omsorg eller samvær med sønnen min etter at moren hans nekter meg all samvær uten noe fornuftig eller rimelig grunnlag. Problemet er at jeg ikke har råd til advokat, jeg er underlagt gjeldssanering og har for høy inntekt til å få fri rettshjelp og må dermed være selvprosederende. Har jeg lov til å ha med meg en person til å støtte meg i retten på rettsmøter og hovedforhandling?

Les mer

Kan far kreve delt samvær etter å ha vært borte i 12 år?

06. sep 2021 · spørsmål

Kan far som var tilstede da barna ble født, men reise bort 3 måneder etter barna ble født, komme tilbake etter at barna er nesten 12 år og ha rett på 50% samvær? Han bodde stort sett i nabolandet alle disse årene.

Les mer

Ønsker barnefordelingssak gjenopptatt på grunn av misforståelse

18. mar 2021 · spørsmål

Jeg har inngått et forlik i en barnefordelingssak. Problemet er at jeg er uenig i det som står om fast samvær. Spurte min advokat to ganger om hva det innebar før jeg signerte, da ordlyden var vanskelig å forstå. Det sto et samvær annenhver uke, overnatting annenhver helg. Da jeg mente at kun annenhver helg skulle være fast. Spurte advokaten og hun bekreftet det. Nå er jeg i tvist med barnefar om dette. Kan man få saken gjenopptatt pga. slike misforståelser? Barna ønsker heller ikke mer samvær enn nå.

Les mer

Hva kan en advokat gjøre i barnefordelingssak?

27. okt 2020 · spørsmål

Jeg lurer på om det er vanlig at advokat har jevnlige tlf samtaler med motpart sin advokat i en barnefordelingssak? Også lurer jeg på om det er forbudt for min advokat å sette meg inn som blindkopier i epost med motpart, da advokat sjeldent gjør dette, selv om jeg har bedt om det flere ganger. Jeg lurer og på om det er vanlig at advokater skriver ordrett hva klient sier, i mail til motpart? Jeg lurer og på om det er ok at en advokat sender motpart info som kan sette sin klient i fare?

Les mer

Kan psykologen vitne i retten?

27. okt 2020 · spørsmål

Jeg gikk til en psykolog i 2011. Min ekssamboer har begynt å gå til samme psykolog etter h*n tok opp barnefordeling mot meg i 2019. Psykologen skal vitne i retten for h*n. Jeg lurer da på hvor etisk riktig dette er, og hvordan taushetsplikten så gjelder? Da begge parter har gått/går til samme psykolog.

Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

12. aug 2015 · artikkel

Ektefellers økonomiske fellesskap opphører først når det økonomiske oppgjøret mellom dem er gjennomført. Det betyr at begge parter fortsatt står ansvarlig for å betale lån på felles bolig, strøm, telefon og kommunale avgifter, selv om den ene av ektefellene har flyttet ut. Det samme gjelder i praksis for samboere som for eksempel eier bolig sammen […]
Les mer

Bosted og samvær – Uenighet om bosted og samvær

05. aug 2015 · artikkel

Ved et samlivsbrudd må foreldre med felles barn under 16 år gå til mekling hos familievernkontoret i kommunen. Hensikten med meklingen er å avgjøre hvor barna skal bo fast. I tillegg skal man komme frem til en samværsordning for den av foreldrene barna ikke bor hos, med mindre foreldrene blir enige om delt bosted. Første […]
Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

05. aug 2015 · artikkel

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn […]
Les mer

Barnefordeling – krevende rettssaker om barnefordeling

05. aug 2015 · artikkel

Før foreldre eventuelt kan gå til domstolen for å få avgjort en tvist om fast bosted og samvær med felles barn etter et samlivsbrudd, må de ha meklingsattest fra familievernkontoret i kommunen. Foreldre har rett til meklingsattest etter tre meklinger, selv om de ikke er blitt enige. Advokatenes erfaring er at det i de aller […]
Les mer