Barnefordeling

Innhold

Kan barn selv bestemme fast bosted?

20. des 2021 · spørsmål

Jeg har barn på 13 og 16 år. Kan de bestemme fast bosted selv? De ønsker å bo mest hos meg (mor). Barna har delt fast bosted. Far vil ikke være med på å dele utgiftene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Har ikke råd til advokat i barnefordelingssak

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg må i retten for å få daglig omsorg eller samvær med sønnen min etter at moren hans nekter meg all samvær uten noe fornuftig eller rimelig grunnlag. Problemet er at jeg ikke har råd til advokat, jeg er underlagt gjeldssanering og har for høy inntekt til å få fri rettshjelp og må dermed være selvprosederende. Har jeg lov til å ha med meg en person til å støtte meg i retten på rettsmøter og hovedforhandling?

Les mer

Kan far kreve delt samvær etter å ha vært borte i 12 år?

06. sep 2021 · spørsmål

Kan far som var tilstede da barna ble født, men reise bort 3 måneder etter barna ble født, komme tilbake etter at barna er nesten 12 år og ha rett på 50% samvær? Han bodde stort sett i nabolandet alle disse årene.

Les mer

Ønsker barnefordelingssak gjenopptatt på grunn av misforståelse

18. mar 2021 · spørsmål

Jeg har inngått et forlik i en barnefordelingssak. Problemet er at jeg er uenig i det som står om fast samvær. Spurte min advokat to ganger om hva det innebar før jeg signerte, da ordlyden var vanskelig å forstå. Det sto et samvær annenhver uke, overnatting annenhver helg. Da jeg mente at kun annenhver helg skulle være fast. Spurte advokaten og hun bekreftet det. Nå er jeg i tvist med barnefar om dette. Kan man få saken gjenopptatt pga. slike misforståelser? Barna ønsker heller ikke mer samvær enn nå.

Les mer

Hva kan en advokat gjøre i barnefordelingssak?

27. okt 2020 · spørsmål

Jeg lurer på om det er vanlig at advokat har jevnlige tlf samtaler med motpart sin advokat i en barnefordelingssak? Også lurer jeg på om det er forbudt for min advokat å sette meg inn som blindkopier i epost med motpart, da advokat sjeldent gjør dette, selv om jeg har bedt om det flere ganger. Jeg lurer og på om det er vanlig at advokater skriver ordrett hva klient sier, i mail til motpart? Jeg lurer og på om det er ok at en advokat sender motpart info som kan sette sin klient i fare?

Les mer

Kan psykologen vitne i retten?

27. okt 2020 · spørsmål

Jeg gikk til en psykolog i 2011. Min ekssamboer har begynt å gå til samme psykolog etter h*n tok opp barnefordeling mot meg i 2019. Psykologen skal vitne i retten for h*n. Jeg lurer da på hvor etisk riktig dette er, og hvordan taushetsplikten så gjelder? Da begge parter har gått/går til samme psykolog.

Les mer

Mor har sendt lydopptak til politi

14. apr 2020 · spørsmål

Jeg er invitert til stevning via mors advokat vedrørende barnefordeling. Mor har valgt å gå rettens vei etter en samlivsbrudd. Jeg oppdaget at mor, via hennes epost, har laget falsk lydopptak der hun snakker med vår felles datter på 6 år mot meg. Disse lydopptaket er sendt til politi. Jeg har ikke anelse hva som har blitt sagt. I verste fall kan mor ha overtalt barnet med å si ting som f,eks pappa sextrakasserer meg. Vil hun bli trodd i barnefordelingssak og vil politi også tro på sånt?

Les mer

Far ønsker å ta barnefordelingssak til retten igjen

23. mar 2020 · spørsmål

Vi har et forlik, barna har fast bosted hos mor og annenhver helg hos far. Far tok det til retten sist pga jeg flyttet til nabokommunen og mente samtidig at jeg ikke tok vare på barna. Barnevern og alt ble koblet inn, far fikk besøksforbud bla. Så fikk han seg jobb, fant ut at barna ikke kunne bo der allikevel pga dette og det ble forlik. Nå har han mistet jobben og manipulerer nå sønn 10 år til å tro han ikke har det bra hjemme og at han burde bo hos pappa. Har han mulighet til å ta det til retten igjen?

Les mer

Barnefordelingssak i retten

23. mar 2020 · spørsmål

Min kone har bestemt å ta barnefordeling inn til rettssak. Min situasjon er at jeg er anmeldt for partnervold. I tillegg har hun kommet med ekstra opplysninger vedrørende eldste barnet på 6 år om noe jeg ikke vet med sikkert hva det er, men er bekreftet på e-posten fra advokaten slik at mor hindrer mer samvær. Vi har et barn til på 1 år. Begge barna har adresse hos meg og mor har flyttet ut til en annen adresse. Hvor sannsynligvis er det at jeg får samvær,delt bosted og foreldreretten i rettssak?

Les mer

Hva skjer med barnefordeling før man har avtale på plass?

28. okt 2019 · spørsmål

Ang mekling om barnefordeling ved samlivsbrudd (samboere). Hvem har omsorgen for barna inntil mekling og evt rettssak er avgjort? Hva med barnebidrag og barnetrygd i denne perioden? Hvordan er gangen i saken som foreldrene ikke kommer til enighet under mekling? Hvor lang tid tar det før saken kommer opp i rettssystemet? Og hvem betaler saksomkostningene, blir det alltid delt?

Les mer

Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

12. aug 2015 · artikkel

Ektefellers økonomiske fellesskap opphører først når det økonomiske oppgjøret mellom dem er gjennomført. Det betyr at begge parter fortsatt står ansvarlig for å betale lån på felles bolig, strøm, telefon og kommunale avgifter, selv om den ene av ektefellene har flyttet ut. Det samme gjelder i praksis for samboere som for eksempel eier bolig sammen […]
Les mer

Bosted og samvær – Uenighet om bosted og samvær

05. aug 2015 · artikkel

Ved et samlivsbrudd må foreldre med felles barn under 16 år gå til mekling hos familievernkontoret i kommunen. Hensikten med meklingen er å avgjøre hvor barna skal bo fast. I tillegg skal man komme frem til en samværsordning for den av foreldrene barna ikke bor hos, med mindre foreldrene blir enige om delt bosted. Første […]
Les mer

Foreldreansvar – hva innebærer felles foreldreansvar?

05. aug 2015 · artikkel

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Det samme får samboere hvis de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Få rettssaker som omhandler foreldreansvar Hvis foreldrene ikke bor sammen, eller ikke har samme adresse i folkeregisteret når et barn […]
Les mer

Barnefordeling – krevende rettssaker om barnefordeling

05. aug 2015 · artikkel

Før foreldre eventuelt kan gå til domstolen for å få avgjort en tvist om fast bosted og samvær med felles barn etter et samlivsbrudd, må de ha meklingsattest fra familievernkontoret i kommunen. Foreldre har rett til meklingsattest etter tre meklinger, selv om de ikke er blitt enige. Advokatenes erfaring er at det i de aller […]
Les mer