Forsinkelsesrenter ved etterbetaling av lønnsjustering.

Publisert: 14.08.2023

Jeg nådde nytt lønnstrinn i 2021, og skulle derfor gått opp i lønn 1.mai det året. Ble først gjort oppmerksom på det ett år etter, og fikk da etterbetalt lønnen. Hadde jeg da rett på forsinkelsesrenter, og er det i så fall for sent å be om det nå?Etter årets oppgjør har jeg gått opp i lønn igjen, med virkning fra 1. mai. Jeg vil først få etterbetalt lønnen i september. Har jeg rett på forsinkelsesrenter? Hvordan fremsette krav?

Svar:

Forutsatt at du hadde krav på eller hadde avtalt nytt lønnstrinn, og forutsatt at det er praksis i virksomheten at lønnen reguleres automatisk, så hadde du (jf. forsinkelsesrenteloven § 2) krav på forsinkelsesrenter på den delen av ny lønn som ikke ble utbetalt. Nei, det er ikke for sent å kreve dette etterbetalt nå. Krav om forsinkelsesrente foreldes etter tre år (jf. foreldelsesloven § 3).

Jeg forstår det da slik at det følger av avtale eller praksis i virksomheten at nytt lønnstrinn etterbetales i september. Hvis ny lønn utbetales fullt ut fra og med september, har du ikke krav på forsinkelsesrenter for dette, siden kravet ikke forfaller tidligere enn dette.

Du kan regne ut hvor mye forsinkelsesrente det er snakk om ved f.eks å bruke forsinkelsesrente.no, også kan du fremsette kravet skriftlig overfor arbeidsgiveren din, med en frist for betaling.

Hvis du har behov for bistand fra advokat, kan du ta kontakt med den advokatvakten som er nærmest deg. Informasjon om advokatvakten finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: