Forskudd på arv

Publisert: 29.06.2023

Min mor sitter i uskiftet bo etter sin ektemann som hun har to barn med. Hun har også ett særkullsbarn. Hun ønsker å gi forskudd på farsarv til to av barna, i form av gavebrev. Hvordan bør gavebrev formuleres slik at det kommer frem at det er farsarv de får, ikke arv fra henne?

Svar:

Det bør klar presiseres at det gis forskudd på arv etter førstavdøde til førstavdødes arvinger, samt at det er en betingelse for dette at det gjøres avkortning i det endelige arveoppgjøret. Se for øvrig arveloven § 24. Det er førstavdødes arvinger det menes her.

§ 24. Adgangen til å gi arveoppgjør av uskifteformuen

Den lengstlevende ektefellen kan gi fullt eller delvis arveoppgjør av uskifteformuen til en arving bare hvis alle arvingene får en like stor del av sin arv eller har gitt samtykke. Er en arving mindreårig eller fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området, kreves samtykke fra både vergen og statsforvalteren.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: