Forskudd på arv

Innhold

Ønsker at søsken skal overta arvet hus

04. jan 2024 · spørsmål

Mitt søsken og jeg arvet hus etter våre foreldre da mor døde i 2012. Huset er brukt til feriehus, men nå flytter søsken inn i huset som fast bopel. Jeg vil gjerne gi min del til søsken, jeg er dennes arving. Leste nylig at man ikke trenger betale dokumentavgift siden begge foreldre er døde og boligen er gjeldfri. Stemmer det? Er det gått for lang tid? Kan jeg overføre som gave eller hva gjør jeg?

Les mer

Forskudd på arv

06. okt 2023 · spørsmål

Far dør og etterlater seg ektefelle som han har 1 felles barn med. I tillegg 3 særkullsbarn. Ektefelle sitter i uskiftet bo på ca 15 millioner. Å dele ut forskudd på arv er greit hvis det hvis det gis ut likt til alle barna. Men kan man gi ytterligere forskudd på arv til det ene felles barnet ettersom det barnet i sin tid også skal arve mor?

Les mer

Forskudd på arv

29. jun 2023 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo etter sin ektemann som hun har to barn med. Hun har også ett særkullsbarn. Hun ønsker å gi forskudd på farsarv til to av barna, i form av gavebrev. Hvordan bør gavebrev formuleres slik at det kommer frem at det er farsarv de får, ikke arv fra henne?

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

05. aug 2015 · artikkel

Even og Petters far, Ernst Jensen, døde overraskende og hadde aldri funnet tid til å snakke med sine to sønner fra første ekteskap og sin kone nummer to om hytta på fjellet. Tanken var at Sissel skulle kunne bruke hytta så lenge hun levde, men at hytta, som var bygget av hans egen far, skulle […]
Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

05. aug 2015 · artikkel

Dersom en person av ulike grunner har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sine juridiske rettigheter, bør det oppnevnes en verge for vedkommende.  Tidligere hadde vi verger og hjelpeverger. Da den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013, forsvant begrepet hjelpeverge. Nå brukes begrepet verge både for personer som fratas rettslig handleevne […]
Les mer