Forskudd på arv

Innhold

Blir forskudd på arv indeksregulert?

05. feb 2019 · spørsmål

En av 3 søsken overtok og kjøpte firmaet da foreldrene ble pensjonister. Ved dette oppgjøret ble det inkludert en sum som forskudd på arv. Nå er begge foreldrene død og et felles arveoppgjør skal gjennomføres. Tiden mellom forskud på arv og nå felles oppgjøret er 25 år. Spørsmål: Summen fra forskudd på arv skal den være lik som for 25 år siden, eller skal den indeksreguleres i en eller annen form?

Les mer

Skatt på forskudd på arv?

23. okt 2018 · spørsmål

Jeg eier en leilighet (eid leilighet i 12 år, hatt bostedsadressen der i 12 av de 24 siste mnd). Jeg vurderer å selge denne neste år og gi endel av overskuddet fra den i forskudd på arv til mine barn. Hvordan blir skatt på dette for meg eller barna? Og kan jeg forlange at forskudd på arv blir særeie for mine barn?

Les mer

Leilighet som forskudd på arv

23. okt 2018 · spørsmål

Moren min har en leilighet som jeg og samboeren min bor i. Hun er folkeregistrert en annen sted og bor ikke sammen med oss. Vi tenker å selge denne og kjøpe noe større. Denne leiligheten selges med ganske stor gevinst som må skattes av siden moren min ikke bor i den. For å slippe dette ble vi anbefalt av megleren å ta forskudd på arv og overføre leiligheten på meg for å så selge den etter 1-2 års eier/botid, men han var usikker. Spørsmålet er da om går dette an? Og hva vi må være obs på?

Les mer

Spørsmål om gyldig avtale for forskudd på arv

02. okt 2018 · spørsmål

Jeg har ett spørsmål angående forskudd på min arv. Situasjonen er litt komplisert da min far plutselig falt bort uventet. Vi er to barn og en foreldre pr. i dag. Det ene barnet har fått sin del av summen mens jeg har fått ett skriftlig brev om at jeg skal få den samme summen så snart det ordnes. Vi alle har undertegnet brevet som ble skrevet om forskudd på arv med vitner og flere underskrifter fra nære familiemedlemmer. Spørsmålet mitt er om dette brevet er gyldig?

Les mer

Lån som forskudd på arv

25. sep 2018 · spørsmål

Min mor skal låne ca. 1 million til et av barna sine ved å utvide huslånet sitt eller ta opp et annet lån. Dette er å anta som et forskudd på arven og vil trolig ikke bli betalt ned i løpet av min mors levetid. Hva slags kontrakt er best å signere slik at barnet som låner vil overta lånet og påløpte renter, samt at det kan regnskapsføres hvor mye som er blitt betalt ned?

Les mer

Forskudd på arv i praksis

07. sep 2018 · spørsmål

Hva vil "forskudd på arv" si i praksis, når det er ett av fire barnebarn som ønsker dette? (Fire barnebarn av arvegivers to barn). Arvegivers bolig er nedbetalt, men er engstelig for egen økonomi. Hvordan kan man i praksis gjøre og forklare dette greit?

Les mer

Avgifter ved overføring av hytte

19. jun 2018 · spørsmål

Mine foreldre vurderer å overføre hytta til meg som forskudd på arv. Hvilke avgifter og skatter må man tenke på ?

Les mer

Forskudd på arv fra uskiftet bo

11. jun 2018 · spørsmål

Vi er tre brødre. Vår mor er flyttet i omsorgsbolig pga helsa. Huset hennes skal selges. Hun sitter i uskiftet bo etter vår far. Kan hun gi oss pengene huset selges for, eller må de stå på hennes konto til hun er død. For å slippe å betale skatt?

Les mer

Kan mor overføre eiendom til barna uten å skatte av det?

05. jun 2018 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo og bor nå i omsorgsbolig. Kan hun overføre eiendommen i sin helhet til meg og min søster (de eneste livsarvingene) som skifte av bo etter min far, samt forskudd på arv for sin egen del, uten at vi må betale skatt av det? Hun har bodd i huset i 48 år og har bodd i omsorgsbolig i 6,5 mnd.

Les mer

Vil hjelpe sønnen med egenkapital

05. jun 2018 · spørsmål

Min sønn med sin samboer har fått boliglån, men trenger mye egen kapital for å kjøpe en bestemt enebolig. Vi (foreldre) vil hjelpe dem, men samtidig sikre at det ikke blir veldig stor fri verdi i boligen, samt beholder retten til å bygge et hus til på tomten til hans bror/vår andre sønn. Banken hans sier at vi ikke kan gi denne egenkapitalen som et privat lån, men enten som gave eller forskudd på arv. Finnes det en løsning for å oppnå vårt mål.

Les mer

Arv, uskifte og særeie – kampen om hytta

05. aug 2015 · artikkel

Even og Petters far, Ernst Jensen, døde overraskende og hadde aldri funnet tid til å snakke med sine to sønner fra første ekteskap og sin kone nummer to om hytta på fjellet. Tanken var at Sissel skulle kunne bruke hytta så lenge hun levde, men at hytta, som var bygget av hans egen far, skulle […]
Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

05. aug 2015 · artikkel

Dersom en person av ulike grunner har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sine juridiske rettigheter, bør det oppnevnes en verge for vedkommende.  Tidligere hadde vi verger og hjelpeverger. Da den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013, forsvant begrepet hjelpeverge. Nå brukes begrepet verge både for personer som fratas rettslig handleevne […]
Les mer