Fri rettshjelp for klage til NPE

Publisert: 20.09.2022

Lurer på om dere tilbyr fri rettshjelp til personer med lav inntekt som har en klage hos NPE.

Svar:

I slike saker dekker vanligvis NPE/Helseklage. Om det gjelder spørsmål om erstatningsansvar får man ikke dekket utgifter til advokat om man ikke når frem med saken. De finnes flere advokater som tar slike saker uten å kreve dekket salær under den forvaltningsmessige delen av saken.
Ved spørsmål om erstatningens størrelse dekker Staten/NPE/Helseklage alle utgifter til juridisk bistand.
Om man har en innbo-/boligforsikring, vil denne også komme til anvendelse i slike saker om det oppstår tvist etter den forvaltningsmessige behandlingen er avsluttet. Den dekker vanligvis opp til kr. 100.000,- ink. mva mot betaling av egenandel på ca kr. 25.000,- ink. mva.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: