Har barnefar rett til å bli med barnet til legen?

Publisert: 24.08.2023

Vi har delt foreldre ansvar, hvor jeg har barnet 70%. Når barnet skal til legen osv, har barnefar krav på å enten bli med barnet til legen med meg, eller følge barnet alene? Dette skjer jo i min tid med barnet, ikke i samværstiden og jeg ønsker helst å følge barnet alene og informere barnefar etterpå. Men har han krav til å kunne bli med på disse timene som ikke falle inn i hans samværs timer?

Svar:

Når foreldre har felles foreldreansvar har de i utgangspunktet begge rett til å være med barnet til legen. Dette er et hyppig konflikttema mellom foreldre som ikke bor sammen, særlig de som har utfordringer i samarbeid og kommunikasjon. Det er viktig at man finner en måte å håndtere dette på som ikke belaster barnet. Om foreldrene har et konfliktfylt eller vanskelig samarbeide, så vil det ikke nødvendigvis være så greit for barnet å ha med begge foreldre på legetimer.

Dersom dere strever med å finne en god løsning på dette og andre samarbeidsutfordringer, kan det være lurt å ta en prat med familievernet, som kan hjelpe dere å se barnets perspektiv i situasjonene.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: