Har datters eksmann arverett?

Publisert: 05.06.2024
Emneord: ,

Vi har et barn og 2 barnebarn som er våre livsarvinger. Vår datter er skilt fra barnas far. Vi lurer på følgende scenario; om vår datter og hennes 2 barn skulle gå bort rett etter oss, vil det da være barnas far som er arveberettiget livsarving etter våre barnebarn. Eller kan vi bestemme i testamente hvem som skal arve oss.

Svar:

I utgangspunktet vil faren til barna være arving etter barna.

Det er imidlertid en særregel i arveloven § 5, tredje avsnitt, 2. pkt. om nettopp slike tilfeller: der barn først arver sin ene forelder, og deretter dør selv. Når foreldrene er skilt, er det ikke rimelig at eks-ektefellen skal arve barnet. slektsarvingene på den døde forelderens side har da rett til halvparten av arven. Ulempen her er om det ikke er andre slike slektsarvinger.

....Dør arvelateren før fylte 25 år, går likevel halvparten av arven til besteforeldrene på den døde forelderens side eller til deres livsarvinger i samsvar med § 6 dersom foreldrene verken var gift eller samboende med hverandre da den første døde, eller det forelå omstendigheter som nevnt i § 11. Er heller ingen slike arvinger i live, gjelder reglene i første punktum.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: