Har eksen rett på BSU-pengene?

Publisert: 30.05.2024

Jeg hadde en BSU-konto med 90 000 i mitt navn der i et ekteskap som ble oppløst for et halvt år siden. Kontoen ble avsluttet da jeg måtte stå alene med inntekter i en stund. Jeg fikk muntlig avtale om at dette var mitt. Jeg har spart opp det meste, og hun har satt inn litt samt svigerforeldre som satt inn litt. Nå krever hun penger ut av denne kontoen, har hun rett på disse pengene?

Svar:

Det er noe uklart for meg om det opprinnelig innestående på BSU-kontoen var skjevdelingsmidler, eller ikke. Dersom dette opprinnelig var penger du sparte opp av lønnen din mens dere var gift, er ikke reglene om skjevdeling aktuelle.

Ektefeller har en gjensidig underholdsplikt under ekteskapet, og plikt til å forsørge hverandre. Verdier som er skapt under ekteskapet, er relevant for oppgjøret, ved felleseie. Dersom dere i en vanskelig økonomisk periode ble enige (muntlig) om å låne av dine skjevdelingsmidler (fremfor å ta opp lån med rente annet sted), - kan det være rimelig at du tilgodeses denne verdien ved skifteoppgjøret, men avtalen kan være vanskelig å bevise, og: hovedregelen ved skjevdelingskrav er at man skal kunne "følge" midlene, at de ikke skal være forbrukt, at de skal være i behold ved bruddet. Det er nok ikke et klart svar i deres tilfelle, men det er avtalefrihet ved skifteoppgjør, dere står fritt til å bli enige om en rimelig løsning.

En ektepakt med delvis særeie, kunne sikret deg bedre enn den muntlige avtalen, men det er for sent etter at ekteskapet er oppløst.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: