Har formuen betydning for rett til uføretrygd?

Publisert: 01.07.2024

Kan jeg få avslag på søknad om ung uføretrygd dersom jeg har en formue på 900.000kr? Pengene på sparekonto har jeg vært flink til å spare.

Svar:

Nei. Opptjent formue har ingen betydning for hvorvidt du har rett til uføretrygd. Men; dersom dette er basert på arbeidsinnsats kan det påvirke vurderingen av hvorvidt du er arbeidsufør.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: