Uførepensjon

Innhold

Jobbe når man er ufør

02. feb 2021 · spørsmål

Jeg er født 1955 og har mottatt uførepensjon fra NAV siden mai 2014. Jeg har autorisasjon som tømrermester og har et enkeltmannsforetak som er i hvile i Brønnøysund og har fortsatt ansvarsrett til å drive med byggesak. Kan jeg påta meg arbeide som profesjonell som ansvarlig søker i en byggesak og ta betalt for dette? Kan jeg via enkeltmannsforetaket fakturere "klienten" eksempel kr 100 pr time + 200 timer = kr 20 000 uten mva og betale forskuddsskatt?

Les mer

Uførepensjon fra forsikringsselskap og trekk fra namsmannen

12. nov 2020 · spørsmål

Jeg har fått trekk fra namsmannen i AAP etter å ha blitt kronisk syk. Men i grunnlaget for inntekt er min private skattefrie uførepensjon fra forsikringsselskap tatt med. Er dette riktig? Det vil si at de trekker nesten alt jeg får fra NAV i AAP.

Les mer

Beregning av pensjon ved gradert uførhet

06. okt 2020 · spørsmål

Stiller et spørsmål som det er vanskelig å få et skikkelig svar på andre steder. Er i ferd med å få en gradert uføre i januar. Jeg har hørt at man kun opparbeider pensjon når man jobber minst 50 %. Vil da ha en 40 % uføredel.

Les mer

Forsikringsselskap sier uførekrav er foreldet

10. aug 2020 · spørsmål

Ble uføretrygdet i 2005. Oppdaget i 2019 at jeg hadde rett på privat uførepensjon i tillegg til vanlig. Fikk etterbetalt for 3 år, men selskap sa at krav fra 2005 til 2015 var foreldet og at jeg ikke hadde krav på dette. Er det riktig?

Les mer

Rett til uførepensjon som timevikar

13. mar 2020 · spørsmål

Vil spørre konkret, er det i Oslo kommune opptjeningstid for timevikarer i helsesektoren godkjent hvis man har jobbet minst 800 timer per år? Gjelder periode 2013-2017. Penjsonsforsikring gir avslag med begrunnelse at man må ha minst 20 % stilling for at man oppfyller krav til opptjeningstid, men vedtektene i Oslo kommune viser særskilte bestemmelser, det som er over nevnt? Hva dere som advokater mener om dette, hva har jeg krav på? Dette gjelder søknad om uførepensjon.

Les mer

Uførepensjon for halv stilling

17. jan 2020 · spørsmål

Er 50 % ufør og jobber 50 %. Gikk 50 % etter jeg fikk min datter frem til hun var 12 år. Har jeg da ikke rett på uførepensjon gjennom jobben? Da jeg skulle begynne i 100 % igjen, fungerte ikke dette p.g.a jeg ble syk. Har en da ikke rett på uførepensjon gjennom arbeidsgiver, når en går 50 % stilling?

Les mer

Leieinntekt ved uførepensjon

07. feb 2018 · spørsmål

Vil utleie av rom, i egen leilighet der jeg selv bor, påvirke uførepensjon? Ung ufør, 100 %, innvilget i 1997. Vil eventuelle leieinntekter redusere muligheten for å tjene 1G ved arbeidsinntekter, uten å gå ned i trygd? Må man oppgi leieinntekter til NAV og skatteetaten og blir det trukket skatt av de?

Les mer

Personskade – uenighet om erstatning etter personskade

19. aug 2015 · artikkel

Skadeserstatningslovens regelverk for erstatning ved personskader er komplisert, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke rettigheter du har hvis du har vært utsatt for en personskade. Hovedkravene for å få erstatning er at det må være et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng og et økonomisk tap. Ansvarsgrunnlag betyr at noen må ha et objektivt ansvar […]
Les mer

Uførepensjon – mange får nei til uførepensjon

11. aug 2015 · artikkel

Hvis du blir alvorlig syk, kan du få sykepenger i inntil ett år og deretter arbeidsavklaringspenger i inntil tre år (men kan forlenges i ytterligere to år). Har du gjennomført AAP uten å komme tilbake i arbeid, vurderes uføreytelse. Regelverket inneholder fem hovedvilkår som må være oppfylt før du kan få uføreytelse. Det kanskje mest […]
Les mer