Har ikke mottatt avtalt forskudd på arv

Publisert: 18.06.2024

I 2015 signerte jeg og mine søsken en avtale min far hadde skrevet om forskudd på arv. I avtalen ble det enighet om at min søster skulle arve slektsgården og den ble så tinglyst over på henne. Min bror skulle arve feriehuset i Nord-Norge og det ble så tinglyst over på ham. Min andel skulle være et beløp pålydende 750.000Kr. Jeg er yngst og den eneste uten egen bolig, beløpet skulle gå til egenkapital til kjøp av bolig. Jeg fikk aldri utbetalt noe, og er usikker på hva jeg bør gjøre?

Svar:

Slik du fremstiller det, så ble det inngått avtale som skulle gjennomføres med utdeling av arv .Det fremstår ikke som at dette er laget i et testament, men en avtale om forskudd på arv. Om du ikke har mottatt din andel, så bør du kreve avtalen gjennomført nå, og beløpet utbetalt. Dette også som et bevis på at du ikke har mottatt dette beløpet, som kan være nyttig når det endelige arveoppgjøret skal fordeles, siden de andre da har fått forskudd på arv som nok bør avregnes. Det fremstår her som om alle barna har fått forskudd som skal være likt, men når det ikke er tilfelle, så bør det ryddes opp i. Kanskje bør far skrive et testament for å ivareta dette, dersom han ikke har midler til å utbetale forskuddet til deg nå. Du bør i hvert fall ikke forholde deg passiv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: