Har jeg krav på lønn ved helligdager som deltidsansatt?

Publisert: 29.04.2024

Jeg er fast ansatt i kommunen med 20% stilling. I HR-systemet står det at min utlønningsprosent er «0», og jeg blir derfor utbetalt etter antall timer. Dette fører til at jeg ikke mottar lønn for bevegelige helligdager som 2. påskedag, 1. mai, 2. pinsedag og heller ikke dagen før Kristi himmelfartsdag. Jeg forventet egentlig å ha fast lønn, noe som ville ha gitt meg betaling for disse dagene. Har jeg rett på lønnsutbetaling selv om jobben holder stengt, når mine arbeidsdager sammenfaller med disse helligdagene?

Svar:

Det er arbeidsavtalen som regulerer ditt ansettelsesforhold, herunder dine arbeidsplikter og dine krav på arbeidsgodtgjørelse. Rent konkret må det tas utgangspunkt i hva som er avtalt mht din rett til betaling for helgedager.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: