Har jeg krav på overtidsbetaling?

Publisert: 20.06.2024

Jeg er fast ansatt i 100% stilling i privat sektor som eiendomsforvalter. I min kontrakt står det at fast arbeidstid er på 37,5t per uke. Det står også at overtid avspaseres. I min rolle er det høysesong fra mars og ut juni. Da blir det mye overtid og ikke tid til å ta ut overtiden fortløpende. Ifølge loven har man krav på overtidsbetaling i tillegg, men leder sier nei til overtidsbetaling. Hva er egentlig riktig?

Svar:

"For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent"

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: