Har jeg krav på stønad eller erstatning for tinnitus?

Publisert: 21.12.2023

Jeg leste en overskrift i Dagbladet for en dag siden om stønader og andre økonomiske erstatninger for de med varig tinnitus. Fikk ikke lest hele da saken var bak betalingsmur. Jeg har hatt massiv tinnitus med flere følgetilstander i 15 år. Ble 100% uføretrygdet for dette i desember 2018. Har søkt på yrkesskadeerstatning, men kom ikke over minste prosent da min hørselsskade ikke var stor nok, og tinnitus ikke ga mer enn 5%. Finnes det andre stønader eller erstatninger?

Svar:

Det beste er å høre med NAV i forhold til hva du kan ha krav på. NAV har plikt til å veilede deg. Om skaden skyldes en yrkesskade og du er innvilget 100% uføretrygd som følge av yrkesskaden skal du ha uføretrygd med yrkesskadefordeler. Denne trygden gir deg ca. 8% høyere pensjon og noen andre ytelser.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: