Har jeg sagt opp ved å muntlig informere arbeidsgiver om ny jobb?

Publisert: 17.06.2024
Emneord: ,

Arbeidsgiver forsøker å si meg opp ved å hevde at jeg selv har sagt opp muntlig. Etter min tolkning skal oppsigelse skje skriftlig. Arbeidsgiver hevder dette kun gjelder oppsigelse fra arbeidsgivers side. Jeg fikk en ny jobb hvor jeg kunne starte 1.oktober. Jeg formidlet da til arbeidsgiver at jeg kommer til å si opp i juni, men arbeidsgiver hevder at jeg har sagt opp ved å ha informert om ny jobb. Har jeg sagt opp uten å vite det, eller tvinger arbeidsgiver meg ut på en urimelig måte?

Svar:

Det er helt riktig tolket. Oppsigelse skal skje skriftlig, og en av grunnene til at kravet om skriftlighet er der, er at arbeidsgiveren din ikke skal kunne hevde at du har sagt opp stillingen din muntlig ved å informere om ny jobb. Du bør sende oppsigelsen din skriftlig i løpet av juni, og skrive at du dermed har oppsigelsestid i juli, august og september (regner med du har tre måneders oppsigelsestid). Hvis arbeidsgiveren ikke godtar det, anbefaler jeg deg å søke råd hos den advokatvakten som er nærmest der du bor. Mer informasjon om advokatvakten finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: