Rett til helsehjelp i Norge?

Publisert: 22.02.2023

Jeg har en bror som har oppholdt seg ca 4 år i Thailand. Han har hele tiden vært medlem av folketrygden og betalt inntektsskatt til Norge. Han har heller ikke meldt flytting. Men har ikke vært i Norge i løpet av perioden. Han reiste til Thailand like etter at han ble uføretrygdet. Den siste tiden har han hatt noen mindre helseplager og har lyst til å komme hjem for å ta i bruk helsevesenet her. Har han rett til vanlig helsetjenester?

Svar:

Alle norske statsborgere har rett til helsehjelp i Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: