Trygderettigheter

Innhold

Kan jeg jobbe deltid i utlandet hvis jeg mottar trygdeytelser?

01. jul 2024 · spørsmål

Jeg er for tiden 100 prosent sykemeldt, har søkt om AAP. Jeg har tenkt å søke deltidsjobb i Spania på rundt 40 prosent. Lurer på om jeg kan ta med meg 60 prosent AAP/uføretrygd fra Norge hvis jeg jobber i Spania?

Les mer

Feil diagnose hos psykolog – redd for å miste NAV-rettigheter

22. apr 2024 · spørsmål

I 2012 så gikk jeg til psykolog der hun satt en diagnose som jeg fikk uføretrygd for, men i ettertid så viser det seg at denne psykologen har ikke lest alle papirene mine så jeg har fått feil diagnose. Jeg er litt redd for å søke erstatning da jeg tror at jeg mister uføretrygden min og fastlegen min vil ikke endre diagnose som min nye psykolog har gjort på papirene. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke.

03. apr 2024 · spørsmål

Jeg fikk avslag fra trygderetten i yrkesskade med begrunnelse i tidsoverskrift, men det stemmer ikke. Kan man dokumentere at man trenger fri rettshjelp?

Les mer

Hvordan beregnes trygdetid?

12. des 2023 · spørsmål

I NAV beregning per 01.01.2024 er trygdetiden satt til 37 år. Etter giftemål med norsk mann i juni 1983 har jeg flyttet til Norge. Jeg fylte 67 i år og det påvirker min pensjon. Antall poengår er satt til 32. Hvorfor er trygdetiden 37 år da jeg har bodd i Norge 40 år - 5 dager?

Les mer

Tap av trygderettigheter

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Brasil siden jeg fullførte utdanningen min i Australia. Dersom jeg ikke flytter tilbake til Norge vil jeg snart miste medlemskapet i folketrygden. Jeg har forstått at det for eksempel tar opp til 5 år før man igjen har rett til uføretrygd etter at man har fått tilbake medlemskapet ved tilbakeflytting. Tar det 5 år å opparbeide seg goder som «gratis» helsehjelp/sykehus besøk og engangsstønad/foreldrepenger?

Les mer

Ønsker å få hjelp til å få ung ufør

26. mai 2023 · spørsmål

Jeg får ikke fast jobb siden jeg har lærevansker som gjør at det er umulig å få fast jobb. Jeg burde egentlig vært ung ufør siden jeg har lærevansker som gjør at jeg aldri får fast jobb. Jeg viste ingen ting om ung ufør før det var alt for seint. Jeg er kjempe lei meg og får nå 100 % minste uføretrygd. Jeg skulle ønske at dere kunne hjelpe meg å få ung ufør selv om jeg er 34 år nå. For jeg visste ingen ting om ung ufør før det var forseint. Og NAV sa heller ingen ting til meg når jeg sleit veldig.

Les mer

Rett til helsehjelp i Norge?

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg har en bror som har oppholdt seg ca 4 år i Thailand. Han har hele tiden vært medlem av folketrygden og betalt inntektsskatt til Norge. Han har heller ikke meldt flytting. Men har ikke vært i Norge i løpet av perioden. Han reiste til Thailand like etter at han ble uføretrygdet. Den siste tiden har han hatt noen mindre helseplager og har lyst til å komme hjem for å ta i bruk helsevesenet her. Har han rett til vanlig helsetjenester?

Les mer

Taper trygderettigheter ved flytting

25. nov 2022 · artikkel

Reglene ved flytting til utlandet og lengre utenlandsopphold er kompliserte. Advokater anbefaler en grundig sjekk av regler og rettigheter før du flytter eller drar på et lengre utenlandsopphold. NAV Internasjonalt kan gi råd og veiledning til den som planlegger langvarige utenlandsopphold. Les også vår artikkel om hjemmekontor i utlandet her.  To viktige grenser ved flytting […]
Les mer

Mistet barnetrygd og kontantstøtte ved flytting til utlandet

22. nov 2022 · spørsmål

Vi er en familie på 5, norske statsborgere, jeg har flyttet til utlandet i september 2021 med mine 3 barn. Største barna har begynt på skole her. Minste var 1 år og 10 mnd da. Han fikk utbetalt kontantstøtte på 7500 kr i mnd som ble krevd tilbakebetalt av NAV etter melding om at vi er i utlandet. Barnetrygd for de største barna opphørte september 2021.Min mann bor og jobber i Oslo. Jeg driver en AS, betaler skatter og avgifter I Norge. Er det slik at mine barn skal miste alle rettigheter?

Les mer

Helsehjelp – utvandrere må betale for helsehjelp i Norge

05. aug 2015 · artikkel

Retten til gratis sykehusopphold gjelder kun den som er bosatt i Norge. En gruppe som jevnlig får ubehagelige overraskelser i møtet med folketrygden, er pensjonister som har bodd i utlandet i over 12 måneder og vil hjem til Norge fordi helsen svikter.  Hvis helsen allerede har begynt å svikte når du vender tilbake til Norge, […]
Les mer

Folketrygden – utenlandsstudenter må sjekke folketrygden

05. aug 2015 · artikkel

For å kunne søke om frivillig medlemskap i folketrygden må du ha bodd i Norge og hatt ordinært medlemskap i minst tre av de siste fem kalenderårene før du søker. Du må også ha nær tilknytning til det norske samfunnet, for eksempel ha familie i Norge. Frivillig medlemskap krever at du betaler, men du kan […]
Les mer