Endring i lønn

Publisert: 19.02.2024

Jeg fikk ny arbeidskontrakt høsten 2022, hvor det står at jeg har en månedslønn på 65.000. Kontrakten ble underskrevet av meg og arbeidsgiver. Nå i januar 2024, fikk vi ny kontrakt etter fusjon. Her står ny månedslønn på 56.000. Har aldri fått utbetalt den lønna som står i gammel kontrakt. Jeg har ikke skrevet under ny kontrakt. Hva bør jeg gjøre her?

Svar:

Du vil ha krav på det som er avtalt. Hvis arbeidsgiver ikke betaler avtalt lønn, så kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. Du kan også sende konkursvarsel til arbeidsgiver. Du bør da ta kontakt med en advokat for å få hjelp med det.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: