Hva skal til for å vinne sak om tapt barndom?

Publisert: 03.08.2023

Hvordan kan jeg vite om jeg har nok materiale for å forsøke en sak om tapt barndom? Jeg vokste opp i ett turbulent hjem med fysisk og psykisk vold og har fått sen diagnose for ADHD. Dette har gitt meg store konsekvenser senere i livet. Jeg har sett over barnevernsloven og tror jeg med sikkerhet kan si at jeg ikke hat blitt oppfulgt i henhold til minst tre paragrafer, men har ikke sett barnevernspapirene mine enda. Er det noe spesifikt som må være til stede for å kunne prøve en sånn sak?

Svar:

Det kan være vanskelig bevismessig å vinne frem med en sak om tapt barndom. Terskelen for å vinne frem med et slikt krav er forholdsvis høy. Du bør kontakte en advokat som har erfaring med slike saker, som kan gi deg en vurdering av om du bør gå videre med saken din, eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: