Hva skjer om jeg takker ja til en annen stilling under permittering?

Publisert: 18.06.2024
Emneord: ,

Jeg er permittert fra min stilling som prosjektleder. Har nå fått tilbud om å komme tilbake, men i en annen stilling som teknikker. Mitt ønske er å få tilbake min opprinnelige stilling. Hva skjer hvis jeg ikke takker ja til denne stillingen? Hva skjer med min opprinnelige stilling dersom jeg takker ja til stillingen som teknikker? Har jeg krav på å få tilbake stillingen når 6 måneders permittering går ut?

Svar:

Et avtaleforhold er avtalebasert. Avtalt stilling er prosjektleder. Hvis avtalen skal fravikes uten ny avtale med deg, må arbeidsgiver ha en saklig grunn, følge den formelle oppsigelsesprosedyren etter arbeidsmiljøloven og gå til en endringsoppsigelse av deg. Hvis du aksepterer en ny stilling, så er det inngått en ny avtale som du er bundet av, alt avhengig av ordlyden i avtalen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: