Hva tilhører dødsboet?

Publisert: 03.10.2023
Emneord: ,

Ektefeller hadde felles økonomi. Etter at den ene ektefellen døde har gjenlevende mesteparten av pengene på sin konto. Tilhører 50% av disse pengene dødsboet?

Svar:

Dette er et sammensatt skifte. Først må det klarlegges hvor mye hver av ektefellene skal ha, og deretter fordeles arven mellom ektefelle og andre arvinger.

Har ektefellene felleseie, så skal verdien deles likt mellom ektefellene. Deretter arver ektefellen 1/4 av avdøde ektefelles del, dersom avdøde har barn. Altså 75 % vil tilfalle ektefellen.

Men det kan selvsagt være andre forpliktelser som gjeld m.m., så gjør at beløpet/verdien reduseres. Derfor må man først få oversikt over begge ektefelles gjeld og aktiva, og deretter fordele arven etter avdøde.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: