Dødsbo

Innhold

Banken nekter tilgang til vår avdøde mors konti før gjelden er innfridd

15. apr 2024 · spørsmål

Min bror og jeg har mottatt skifteattest som eneste arvinger etter vår avdøde mor. Hun etterlater seg leilighet og har litt over 300. 000 kr på konto. I tillegg har hun boliglån på 1 560 000, der banken har pant i boligen. Leiligheten er mye mer verd enn lånet. Banken nekter tilgang til hennes konti før gjelden er innfridd, noe vi ikke får ordnet før et salg. I mellomtiden forfaller regninger i boet, som vi til nå har lagt ut for, med unntak av omkostninger til bisettelse. Har de lov til det?

Les mer

Hva tilhører dødsboet?

03. okt 2023 · spørsmål

Ektefeller hadde felles økonomi. Etter at den ene ektefellen døde har gjenlevende mesteparten av pengene på sin konto. Tilhører 50% av disse pengene dødsboet?

Les mer

Går forsikringsutbetaling til dødsbo eller etterlatte?

01. des 2022 · spørsmål

Samboeren min etterlater seg mer gjeld enn formue og derfor skal det ikke bli privat skifte. Det er ingen penger i dødsbo fordi han var uføretrygdet og med lite pensjon. Nå har det kommet brev fra forsikringsselskap at den tidligere arbeidsgiveren hans hadde en forsikringsordning hvorav enten samboer eller barn under 21 år kan få utbetaling, han har ingen barn under 21, hvis jeg som samboer sier ja til å ta imot utbetaling blir jeg ansvarlig for hans gjeld også. Går det til dødsbo og skifte?

Les mer

Dekke gjeld i dødsbo

22. nov 2022 · spørsmål

Det er to arvinger der det er testamentert at den ene arver 2/3 og den andre 1/3. Det mangler penger på avdødes konto til å få betalt regninger, deriblant hele regningen etter begravelsen.

1. Kan den som arver 1/3 si at den andre arvingen får betale det som mangler på konto og evt. andre regninger som kommer inn etter hvert?

2. Og er det slik at den som arver 2/3 evt må betale 2/3 av regningene (alt som kommer i ettertid må trekkes fra privat konto dersom huset ikke blir solgt).

Les mer

Hvordan fungerer det ved salg av dødsbo?

05. okt 2022 · spørsmål

Hvordan fungerer det ved salg av dødsbo (gammel enebolig) når tante og barn av avdød bror er arvinger? Det er skrevet et testamente som sier at tanten skal arve 2/3 og tantebarn 1/3. Tantebarnet er fast bestemt på å overta huset og fyller huset med egne eiendeler/møbler til tross for at tanten holder på i prosessen med å tømme huset, fikse megler og klargjøre huset for evt. budrunde. Det blir også sagt at dersom taksten blir høy så kan tantebarnet nekte å selge. Hvilke rettigheter har tanten her?

Les mer

Avkall på arv etter enslig far

03. jan 2022 · spørsmål

Når man fraskriver seg fra arv etter enslig far, inkluderer dette også oppgjør/rydding og lignende fra der han hadde leide leilighet?

Les mer

Arveoppgjør – skilsmisse skaper problemer i arveoppgjør

06. aug 2015 · artikkel

Arveloven gir en enkel oppskrift for en kjernefamilie med en mor og en far som kun har felles barn, og som har som felles ønske at arven skal deles likt mellom barna. Da sier arveloven at den av foreldrene som lever lengst, har rett til å sitte i uskifte. Uskifte betyr at arv ikke fordeles […]
Les mer