Hvem har ansvar for støttemur?

Publisert: 29.03.2022

Vi har en støttemurer mot en nabo som ligger høyere enn oss terrenget. Støttemur består av svære kalksteiner som har blitt kastet opp ser det ut som, det raser/knekker store flak av denne, samt den har sklidd veldig ut. Med dyr og barn begynner det å bli skummelt synes vi. Den står på vår tomt, verken vi eller nabo vet hvem som er ansvarlig. Nabo vil ikke gjøre/bidra med noe her så lenge vi ikke kan bevise at det er hans eller at han må bidra. Hvordan løser vi dette?

Svar:

Det er nok svært vanlig at det oppstår diskusjoner og konflikter omkring dette med støttemurer.

Vanligvis skal en støttemur etableres på eiendommen til den eiendom som støttemuren har til formål sikre dvs her deres naboeiendom. En slik støttemur er etablert for hindre nedrasing av den overliggende eiendom samt ofte for å etablere en flatere eiendomsgrunn skal utnyttes av naboeiendommen.

Men jeg ser at ved mange tilfeller så er selve støttemuren etablert på den nedre boligeiendom, og det blir fort en diskusjon om hvem som har ansvaret for en slik støttemur. Jeg skal ikke her ta alle tilfeller "over en kam" og konkludere klart men jeg vil si at som hovedregel vil det være den øvre naboeiendommen sitt ansvar å sikre og vedlikeholde en støttemur. Dette er med henvisningen til formålet ved en slik støttemur i de fleste tilfeller. Videre er det enhver grunneiers sitt ansvar å besørge at man ikke forulemper eller gir skade på omgivelsene omkring sin egen eiendom.

Jeg vil anbefale at man forsøker uansett å løse dette i minnelighet. Om dere trenger bistand til å få saken avgjort kunne kan høre med kommunen om deres eventuelle bidrag sett med henvisning til at slike tiltake er gjerne søknadspliktige.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: