Hvem kan være verge for en på sykehjem?

Publisert: 16.01.2024

Hvem kan være verge til en person som bor på sykehjem og som ikke kan ivareta sine egne interesser.

Svar:

I prinsippet kan hvem som helst oppnevnes som verge, men det vanligste er at det er noen av personens nærstående eller at det oppnevnes noen fra statsforvalters utvalg av såkalte "faste verger". Den som oppnevnes som verge må imidlertid bli ansett å være egnet for vervet og må samtykke til oppnevningen, samt at vedkommende normalt må fremlegge politiattest jf. vergemålsloven § 28.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: